Nieuwsbrief 10 (18 januari 2020)

Nu wij op de hoogte zijn van jullie wil mee te werken aan het herscheppen van de aarde naar een aarde zijnde, die jullie in staat stelt te groeien naar je werkelijk Zijn, willen wij jullie vragen je aandacht te richten op allen, die nu hulpbehoevend onderdeel zijn van landen waar rampen en tegenspoed heerst.

Wij willen jullie nu vragen deze tijdens je meditatie te begeleiden met jullie kracht en liefde, hun toewensend deze periode in hun leven te doorstaan in het weten dat deze periode spoedig ten einde komt en weer ruimte biedt om in verbondenheid weer in vrede en liefde een veilig thuis te ervaren op aarde.

Weet, dat ook persoonlijke ongenoegens momenteel aan de orde zijn om oude pijnen, smarten en ervaringen te overwinnen.Onderga het in het weten dat dit leidt tot een werkelijk Zijn van jezelf.

Weet je nu getroost te zijn in deze soms verdrietige ervaringen, ook wij ondersteunen je in dit proces zodat de wetenschap van je groei de plaats inneemt van je verdriet of pijn.

Wij zijn bij je en staan je bij. Verbind je rechtstreeks met ons, en wij laten jou weten wat het doel is van deze periode voor jou.

Aard je, concentreer je, en stel je vraag duidelijk. Wij antwoorden.

De jou toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 9 (4 januari 2020)

Nu, het nieuwe jaar ingegaan, is het al noodzakelijk voorbereidingen te treffen die het mogelijk maken in volle kracht en met veel liefde het jaar te doorstaan op een liefderijke manier.

Nog in de ban zijnde van de vele feestdagen treden we nu weer het ritme tegemoet wat de maatschappij ons oplegt.

Wees bereid aandacht te schenken aan dat wat jouw hart je ingeeft, laat de tredmolen van de vaste gewoontes je niet zodanig in de greep hebben dat je voorbij gaat aan dat
wat je werkelijk bent.

Neem dagelijks een half uurtje voor jezelf en ga hierin na wat jij in de afgelopen dag als prettig ervoer. Doe dit bewust, enkel gericht op je positieve ervaringen en gevoelens.
Word dan gewaar dat je door het bewust worden van de mooie momenten deze een belangrijke plaats innemen in je gedachtewereld.

Zo worden de soms moeilijkere delen van het leven slechts een onderdeel van het leven en bepalen deze niet je kijk op het leven.

Weet dat je de bewustwording zelf actief kunt beïnvloeden waardoor je je eigen leefsfeer mede bepaalt. Maak gebruik van dit weten en vergroot hierdoor je levenssfeer op een wijze die niet afhankelijk is van zwartkijkerij, maar hoop schenkt op
een toekomst waar je graag deel van uit maakt.

Schenk gerust aandacht aan dat wat je als zwaar ervaart, maar laat het je niet in beslag nemen. Tegenwicht is noodzakelijk om het evenwicht te laten zijn in je leven.

Wij hopen jullie mooie, opgewekte en blijde gedachtes te mogen waarnemen, wetend dat jullie dan de kracht zijn die het leven op een wijze begroeten die recht doet aan je eigen persoon

De jullie met aandacht volgende Meesters van Andromeda.