Nieuwsbrief 15 (28 maart 2020)

Nu jullie op de hoogte zijn van de gevolgen van de coronacrisis, is het van groot belang vooral in jezelf te blijven geloven als Goddelijk Wezen. Weet dat jouw Goddelijk licht altijd aanwezig is, ook al lijkt dit soms door angst of wanhoop afwezig te zijn.

Toch is dat niet zo, dit licht is er altijd, bij iedereen, waar dan ook en in welke toestand dan ook.

Stem je daarom af op alle goeds wat jou omringt, word je bewust van alles waarmee jij gediend wordt. Realiseer je, dat je ondanks de huidige beperkingen weer ontdekt dat je Zijn in de maatschappij nu verandert.

Je wordt je bewust van de veranderingen die ook bijdragen aan het bewustwordingsproces. Hoe jij weer in staat zult zijn de essentie in jezelf te ontdekken en hierdoor een verschuiving in je ware Zijn ervaart.

Wees dus toch blij met dat wat er in je gebeurt. Weet dat je groei naar een volgende dimensie jou verheft boven dat wat je eerst als volkomen vanzelfsprekend ervoer, en wat nu van geen enkel belang blijkt te zijn voor jou en je naaste omgeving.

De groei die jullie doormaken, hoewel anders gepland als wij, Meesters van Andromeda beoogden, zorgt er wel voor dat jullie een belangrijke stap nemen in de evolutie van de mens naar een niveau, waar jullie in liefde en verenigdheid mogen genieten van jullie waarlijk Menszijn, in verbondenheid met het Goddelijke, het al wat is.

Verheug je op de nabije toekomst, geniet van alles wat je blij maakt. Concentreer je hierop en laat dit geluksgevoel tot volle bloei komen.

De jullie met liefde en ondersteuning begeleidende Meesters van Andromeda

Aanvullend op nieuwsbrief 15 hier een videoboodschap waarin de Meesters van Andromeda jullie vragen mee te werken aan het scheppen van de Nieuwe Aarde:

Nieuwsbrief 14 (14 maart 2010, deel 2)

In jullie nieuwsbrief geven jullie 2 verzoeken aan.

  1. Werkzaamheden vervangen door je aandacht te richten op het juiste bestrijden van dit virus.  
  2. Je aandacht richten op het overwinnen van dit virus.

Twee verzoeken in een bericht is enigszins verwarrend! Is het verzoek onze aandacht te richten op één van beide, of op beide?

Kunnen jullie vertellen waarom er gekozen is voor twee?

Deze 2 belichamen het doel wat vanuit menselijk gezichtspunt wenselijk is. Deze menselijke wens volgend formuleerden wij deze 2 gezichtspunten elkaar overlappend, en eventueel te vervangen door: ”Richt je licht, je liefde en je helende krachten op het virus dat deze pandemie veroorzaakt. Verlies je niet in angst, hetgeen de voeding is voor dit virus. Zowel het bestrijden als ook het overwinnen van dit virus zal door jullie kracht en liefde een wending nemen  die de mens een volledige hoop geeft op een gezond en angstloos leven.

Ik wil graag mijn gedachtekracht inzetten ter bestrijding van dit virus. Hoe pak ik dit aan ?

Ga naar je hart, en laat je stralende gouden licht vanuit je hart naar je 8e chakra gaan. Formuleer duidelijk je uitgangspunt voor deze meditatie, opdat je gedachtekracht vanuit je zuivere intentie het doel bereikt, daar wij jouw gouden gedachtekracht geleiden naar het door jouw gekozen doel. Herhaal dit dagelijks gedurende een tijdbestek van tenminste een week, concentreer je in volle aandacht op je doel gedurende minimaal 10 minuten, als het mogelijk is in gezamenlijkheid.

Lees ik het goed dat het juiste bestrijdingsmiddel, nu nog onbekend bij velen, dus wel al bekend is bij sommigen? En gaat dit zorgen voor zowel verdere verspreiding bij het onschadelijk maken van dit virus?

Zo kun je dit inderdaad zien. De bestrijdingsmiddelen zijn al aanwezig, maar worden geblokkeerd door ingrijpen van sommige machthebbers, daar zij in de mening verkeren dat de wereldbevolking gekort dient te worden. Een misdadige menselijk ongewenste interpretatie in het belang van de Molochen en andere rijkaards. Ook dit zal binnen korte tijd bekend geraken, mede door toedoen van de Belling Cats, nu door veel machthebbers bedreigd. Richt jullie licht en liefde ook op hun ter bescherming van hun leven.

Kunnen jullie een beeld schetsen wat het richten van mijn volle aandacht op in dit geval het coronavirus bewerkstelligd?

Dat willen we je graag verklaren, door jouw kracht en toegewijdheid zal deze kracht zich verspreiden over alle mensen die in aanraking zijn of komen met het coronavirus. Dit virus is momenteel niet uit te schakelen door toedoen van de Molochen, maar de getroffenen van dit virus ervaren vak een wilskracht dit virus te overwinnen en overleven hierdoor. Deze kracht, die via ons bij hun geïntegreerd raakt, komt dus rechtstreeks van jou, overleven levert dit op in plaats van te sterven hieraan. In gezamenlijkheid dit aangaan levert nog meer overlevenden op .Ook is het zo dat wij het besef van een misdadig handelen van de grootmachten aan de orde stellen en zij uiteindelijk hun kennis en geld inzetten om dit virus te onderdrukken, omdat ook zij het besef van misdadig handelen erkennen en dit omzetten in onbaatzuchtige hulp, door jullie aandacht mogelijk gemaakt. Nogmaals dank.

Deze uitgebreide toelichting maakt jullie duidelijk dat jullie inzet onontbeerlijk is

Nogmaals dank hiervoor, de Meesters van Andromeda in samenwerking met vele goedwillenden buitenaardsen, die samen met jullie de aarde weer laat opstaan in volle bloei

Nieuwsbrief 14 (14 maart 2020, deel 1)

Nu jullie opgeschrokken zijn door de overmatige aanvoer via de media betreffende het coronavirus, willen wij aan jullie allen vragen de schrik te laten oplossen door je enkel in goede hoop je aandacht te richten op het loslaten van de angst, en daardoor het licht te brengen waar het virus rondwaart.

Enkel de angst doet dit virus in al zijn kwaadaardigheid voeden en in groei toenemen. Laat dit niet toe, richt al je licht en liefde op de gewassen die dit virus teniet kan doen. Deze gewassen, bekend bij vele geleerden onder de naam antibiotica, specifiek een breedspectrum antibioticum, zal bijdragen aan een verdere verspreiding.

Laat je niet ringeloren door angst. Dat is onze oproep voor alle lezers van deze nieuwsbrief. Probeer elke dag een aantal van je drukke werkzaamheden te vervangen door je volle aandacht te richten op het op de juiste wijze bestrijden van dit virus.

Samen met jullie gedachtekracht is het mogelijk jullie energie, licht en liefde om te smelten in het aanmaken van de juiste bestrijdingsmiddelen, nu nog onbekend bij velen, maar spoedig wordt het bewijs geleverd dat de voornoemde behandelmethode het coronavirus onschadelijk maakt voor mens en dier.

Bewerkstellig met je aandacht gedurende een aantal dagen het overwinnen van dit virus. Dank voor jullie niet aflatende hulp, bedoeld om de aarde weer in balans te brengen.

Dank, dank, dank, de jullie ondersteunende Meesters van Andromeda, in samenwerking met God en al zijn goedwillende helpenden.

Deze nieuwsbrief riep een aantal vragen op,  de vraag van ons en antwoord van de Meesters van Andromeda vindt u in deel 2 van nieuwsbrief 14