Nieuwsbrief 17 (26 april 2020)

Nu we zover zijn dat we weer in contact komen met ons diepste zelf, doordat we verplicht werden meer in ons huis te verblijven als gebruikelijk, zijn wij, Meesters van Andromeda, verheugd te mogen bemerken dat velen terugkeerden naar hun ware Zijn, hierdoor een blik gooiend verder als het zichtbare, realiseren velen zich nu weer dat de verbondenheid met de onzichtbare goedwillende helpenden van belang is, zodat hun handreikingen naar eenieder verlopen in een open contact, bereikbaar voor eenieder die zich openstelt voor ons en zo de persoonlijke boodschap kan opvangen, in de begeleiding op de levensweg die te gaan is.

Vertrouw op jezelf, stel je open, en leg contact met ons, weet wel dat goed aarden vooraf een noodzaak is ter voorkoming van contact met entiteiten die wellicht minder goede bedoelingen hebben.

Weet je gesteund door ons, en besluit nu in samengaan met ons je leven door te brengen zoals jij dit zelf plande voor je hier op aarde kwam.

Verheug je op de toekomst, het samengaan met engelen en Meesters, en weet hierdoor je eigen groei te verheffen, naar een voor jou wellicht onbegrijpelijke staat van Zijn, gelijk aan engelen en Meesters.

We zijn blij jullie te mogen kennen en te mogen begeleiden naar deze mooie gelijkwaardigheid.

                                        Dank voor jullie Zijn

                              De Meesters van Andromeda

                    God verheugt zich ook op jullie groei

Nieuwsbrief 16 (11 april 2020)

Voor jullie, lieve aardbewoners, lijkt deze tijd een beetje een voorloper te zijn voor de grote omwenteling, de veranderingen die de aarde weer tot een volmaakt gezonde planeet maakt, bewoonbaar voor iedere aardbewoner, waar dan ook zich bevindend.

Deze ziekte Corona, geïmplanteerd door zieke geesten die hun macht wilden vergroten, zal nog enige tijd ons leven bepalen, waarna  wij weer in vrijheid elkaar mogen begroeten, beleven en ervaren, zonder de nodige afstand in acht te nemen.

Weet dat het hoogtepunt al enige tijd bereikt is, en nu in afnemende mate wel nog in acht genomen dient te worden in verband met besmetting.

Nu is het een noodzaak het Paasgebeuren ten volle te ervaren. Velen zijn losgeraakt van het weten van de Goddelijkheid, terwijl zij volledig mogen beseffen gesteund te worden door Gods aanwezigheid en liefde, in elk van ons gevestigd. Richt je tot hem en vraag de kracht en de liefde die je in dit aardse leven benodigt.

Weet, dat het soms nodig is, even losgekoppeld van de gewone bezigheden, weer volledig tot het besef te komen dat je méér bent als alleen maar mens, de Goddelijkheid in jou geeft je de kracht en de moed dat te doen wat nodig is in de gegeven omstandigheden, niet alleen nu, maar in alle eeuwigheid.

Geniet van je Zijn, geniet van je mogelijkheden, en weet je verbonden met eenieder waar jij in gedachte bij bent. Weet dat je nooit alleen bent, slechts je fysiek is dat soms, al jouw, bij jou behorende energievelden, gedachten en woorden worden immers deel van het grote geheel. Gebruik dus je prachtige Zijn al het goeds te verspreiden wat je een ieder toewenst.

De voor jou je mooie paasdagen toewensende Meesters van Andromeda.

Gebruik je gedachtekracht