Nieuwsbrief 21 (21 juni 2020)

Aan jullie, lieve aardebewoners, vragen we nu je aandacht te richten op het gebeuren dat zich momenteel voltrekt in de maatschappij waarin jullie allen leven.

Tekortgedaan door de beperkende coronamaatregelen, ontstaat nu de behoefte door te slaan naar weer de maatschappij zoals deze vóór het coronagebeuren was.

Vermijd het leven wat voorafging aan de pandemie, en vervang het door een leven, in verbondenheid met diegenen in wie jouw ware goddelijkheid herkend wordt.

Beleef dit ten diepste en wacht in vreugde je ware groei af, die je brengt bij jouw ware Zijn. Laat deze vreugde jouw deel worden, en weet dat de stap in de evolutie die nu gezet wordt voor jou van groot belang is.

Laat je niet misleiden door verlangens die tot het verleden behoren. Weet dat je groei enkel voltooid geraakt door je wil de volmaaktheid te willen bereiken en te leven met het weten van de cohesie tussen allen.

Verlaag je niet naar het toegeven aan dat wat je voorheen als je recht beschouwde, maar waarvan je nu weet dat dit beschadigend kan zijn voor je medeaardbewoners of de prach-tige planeet die je bewoont.

                   De Meesters van Andromeda ondersteunen jullie bij deze groei naar je ware Zijn.

Ps. In verband met de vakantie zullen er geen videoboodschappen opgenomen worden.

                            

Nieuwsbrief 20 (7 juni 2020)

Ditmaal is het zeer belangrijk je weer kennis te laten maken met jezelf. Door alle omstandigheden voegde jij je naar de coronamaatschappij, zoals deze voorgeschreven werd door regeerders en andere specialisten in het virusweten.

Nu, doordrongen van het feit dat dit virus, deels bekend, deels nog ver van een totaal inzicht verwijderd, het gebeuren tussen families, vrienden, kennissen en zelfs collega’s, een uit elkaar drijvende kracht had.

Daarom is het nu zeer noodzakelijk weer naar jezelf terug te keren en vanuit het diepst van je hart weer gewaar te worden met wie je de verbintenis zo diep als mogelijk weer herstellen wilt.Verkeer in vreugde door het weer aangaan van familiebanden, vriendschap en ware verbondenheid met hen die je tot in het diepst van je Zijn vertrouwd zijn.

Herstel het contact zodanig dat jij je overtuigd weet te zijn van de Goddelijkheid in jezelf en je contacten. Laat je niet bewegen terug te keren naar een goddeloos verleden, daar je jezelf tekort doet. Weet van  je Goddelijk licht, de kracht in jou gevestigd.Ervaar de rijkdom hiervan en laat dit weten van je ware Zijn een bewust onderdeel van je leven worden. Weet het, ervaar het, en leef het.

Een zo mogelijk blijde terugkeer naar de maatschappij, die groeiend is naar het hoogste goed wat is.

 Zoals altijd, de door God geïnstrueerde Meesters van Andromeda