Nieuwsbrief 27 (18 september 2020)

Weet, lieve aardbewoners, dat nu de tijd komt die jullie geleidt naar een volgende fase in de evolutie van de aarde. Nu aangekomen zijnd bij het weten van velen dat ieder persoon, al ingewerkt in dit weten, maar ook allen die nog onbekend zijn van hun groei in de menselijke evolutie, al begonnen zijn met deze evolutie die al langere tijd gaande is.

Velen van jullie ervaren al de aanpassingen en veranderingen zowel in fysiek als ook in het mentale bestaan. Oude ervaringen die plots weer fel beleefd geraken, angsten en twijfel over je eigen bestaan en het beleven van dit bestaan in dit tijdsbestek vraagt om liefde en kracht ten aanzien van jezelf, maar ook voor ieder persoon, soms lijkend alsof uit het niets oude patronen weer doorleefd geraken, met alle pijn, verdriet en angst jezelf gadeslaand, mag je nu ten volle gaan ervaren dat je omgang met Meesters, Engelen en vele andere Godshelpenden bereikbaar zijn om jou antwoord te geven op al je vragen, je twijfels, je onzekerheden.

Formuleer één of meerdere vragen betreffende jouzelf, en wij beantwoorden deze vraag. Ga in rust luisteren naar ons, concentreer je tenvolle vanuit je hart en je diepste wezenszijn. Let op alle tekens die je krijgt, een gedachte, een tekst op een auto, dubbele getallen en ga zo maar door, ook dat zijn contactmogelijkheden voor ons.

Wees blij met je bestaan om in deze tijd van evolutie op de eerste rij te staan, en niet enkel toeschouwer maar deelnemer te zijn van deze prachtige evolutie voor elke aardbewoner. Neem het leven zoals het zich aandient en zie vooral de prachtige mogelijkheden die gepaard gaan met deze evolutie.

Jullie allen begeleidend, De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 26 (5 september 2020)

Nu we weer op de hoogte zijn van alle kommer en kwel die de lockdown veroorzaakte,  blijkt nu dat het menselijk contact onderling van zeer groot belang is. Door de afgeslotenheid ten opzichte van elkaar, in familieverbanden en werkverbanden, is men weer blij menselijk contact te mogen ervaren en zo weer waarlijke gevoelens te beleven ten opzichte van elkaar, elkaar meer waarderend als voorheen.

Om nu te voorkomen dat een tweede uitbraak ontstaat grijpen regeerders soms naar machtmiddelen die hen in staat stellen toegang te krijgen tot elk privégebeuren, waar dan ook.

Richt je daarom met al je aandacht nogmaals op hun harten, want ook zij moeten beseffen dat ze een dictatuur laten ontstaan op deze wijze. Vraag letterlijk aan hen af te zien van hun doorwrongen besluiten ten aanzien van de lockdown.

Sta niet toe dat op deze wijze ingegrepen wordt in een democratie. Behoeden jullie jezelf tegen dergelijke besluiten en hun gevolgen, die niet zullen uitsluiten de bewoners van Nederland tekort te doen.

Ga op dezelfde wijze door als bekend gemaakt in nieuwsbrief 25.

Wees verzekerd van onze hulp jullie wens te integreren in diegene waar jij je licht en wens naar toe stuurt.

De jullie groetende Meesters van Andromeda,

 hoopvol ten aanzien van jullie hulp