Nieuwsbrief 29 (17 oktober 2020)

Nu jullie, lieve aardbewoners, weer de gevolgen ondervinden van het coronagebeuren, willen we jullie uitdrukkelijk vragen je aandacht te vestigen op hetgeen in jezelf gebeurt.

Neem waar wat je voelt en ervaart , wellicht goed dit kort te beschrijven in een agenda of schrift. Neem de tijd om voor jezelf te ontdekken wat hetgeen je opschreef voor jou betekent. Noteer dit ook, zo ga je op ontdekkingsreis in jezelf en bemerk je dat er in jou meer leeft als dat je in de alledag bemerkt

Neem de tijd elke dag je ontdekkingsreis voort te zetten en zo ook zin te geven aan het coronatijdperk, meer betekenend als enkel afgesloten te zijn van je medemens, maar een vreugdevolle constatering van je eigen verbondenheid met al wat is. Ervaar nu de grootsheid van je Zijn en accepteer dit, weet dat je van betekenis bent voor jezelf, je medemens en je verbintenis met het heelal.

Neem dus nu je volle plaats in het wereldrijk en het heelal in, en vorm je gedachten naar hen toe, gezien door een visie, bijdragend aan de rijkdom van het totale bestaan, hier en in het heelal.

Weet dat je nu een belangrijke bijdrage levert aan de groei en het herstel van het geheel. Wees dankbaar dit volgens jouw eigen grootsheid te laten gebeuren,

Dank voor jullie bijdrage aan het ontstaan van een goede verbinding tussen het heelal en de aarde, en hun herscheppend naar een liefderijk en gezond geheel.

                         Dank voor jullie bijdrage

    De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 28 (3 oktober 2020)

Lieve allemaal, nu weer opgeschrikt door de 2de golf corona zal blijken dat jullie weer opnieuw een andere tijdsbeleving ervaren als dat het voor jullie gebruikelijk is.

Gealarmeerd door de vele uitingen betreffende het coronagebeuren blijken nu ook velen van jullie deze tijd te gebruiken om meer met je eigen Zijn in contact te komen, opdat je weer ontdekt wie en wat jij bent, losgekoppeld  van vele maatschappelijke verplichtingen of op andere wijze beleefd en uitgevoerd.

Hierdoor ervaar je wat jou werkelijk bezighoudt. Ontdek het in vreugde en probeer datgene wat je nu over jezelf ontdekt ook vast te houden en te beleven na het coronatijdperk. Beschouw deze groei in jezelf als een bijkomend geschenk van deze pandemie, de blijvende aandacht van jezelf voor deze ontdekking van je ware Zijn zal je doen groeien in het volmaakte besef welke kracht jij hebt en op welke wijze jij die kunt manifesteren.

Aanvaard jezelf, heb jezelf lief, eer jezelf, deel jouw liefde met ieder waarmee je in aanraking komt, jouw liefde zal groeien en bloeien, en uiteindelijk het begin zijn van de veranderingen op aarde, zo gewenst door velen, een liefdevolle thuisplek voor iedereen op aarde te zijn.

                     Dit delen wij jullie mede zodat jij je

                     Eigen volmaaktheid overhevelt naar

                     Hen die dit ook benodigen. Doe het

                         De Meesters van Andromeda