Nieuwsbrief 32 (28 november 2020)

Deze brief poogt een poging te zijn de zwaarte van het leven op dit moment te verlichten.

Jullie weten al hoe je je hart verlichten kunt. Hoe je je gaven toch benutten kunt. Verplaats je nu naar het diepst van je Zijn, neem hier de rust en de tijd voor.

Focus nu je aandacht volkomen op datgene wat je liefde heeft. Denk niet, laat je niet afleiden, ervaar enkel de bestaande liefde.

Weet dat deze altijd in je gevestigd was en is. Doe dit 5 minuten, rust even uit, en herhaal dit nogmaals 5 minuten.

Probeer dit dagelijks te herhalen tot de volgende nieuwsbrief, dan laten we jullie weten wat het vervolg zal zijn op deze poging bij je diepste Zijn te komen en te ervaren van welke prachtige Goddelijke rijkdom je bent

Die het, ervaar het.

              Jullie groetend, de Meesters van Andromeda

             Jullie begeleidend in je groei naar de volgende

         Dimensies, in samengaan met jullie persoonlijk Godsplan

Nieuwsbrief 31 (13 november 2020)

Willen jullie weten op welke wijze, nu de donkere maanden belevend, je toch de blijheid in je hart kunt beleven.

Stel je open voor het onzichtbare maar wel beleefde Godsgevoelens, aangevuld met vele helpenden die jullie omringen, niet gezien maar wel bij jullie. Nu de tijd er is in rust tot jezelf te komen heb je het nodig rustig te zitten, naar jezelf terug te keren en af te dalen naar je hartstreek. Leg je hand hierop, voel de warmte van je hand en ervaar wat dit veroorzaakt rond je hartstreek. Voel je hoe de spanning in jezelf zachter wordt, hoe er een glimlach verschijnt op je gezicht. Voel het welbehagen van het in rust je kloppend hart te mogen ervaren.

We vertellen je dit omdat het in hectische tijden jou de broodnodige terugkeer naar jezelf, in rust de zelfliefde mag ervaren die je verdient. Ervaar nu ook dat jij, als mens bestaande, van een hoogwaardige Goddelijke betekenis bent voor allen waarmee je in aanraking komt. Enkel door er te zijn straal je datgene uit wat de ander behoeft.

Weet, dat na dit tijdperk je weer volop al je gaven mag delen met velen, nu beperkt tot een kleine kring. Houd moed, bemoedig jezelf door je hart te voelen, en voel je kracht in vreugde terugkeren en toenemen.  Leef jezelf.

       De jou beminnende Meesters van Andromeda.

Ze bewonderen je moed

  je kracht te hervinden

Nieuwsbrief 30 (30 oktober 2020)

Lieve allemaal, wij, Meesters van Andromeda en vele andere Godshelpenden, zien vol zorg jullie bedruktheid ten aanzien van de coronamaatregelen toenemen.

Toch is het nu van het grootste belang je aandacht vooral te vestigen op hetgeen je een blij en opgewekt gevoel bezorgt. Schenk er al je aandacht aan en word je bewust van de schoonheid en wondertjes des levens die in ieders omgeving aanwezig zijn.

Laat je niet terneer drukken door hetgeen niet kan, maar buit je positieve kijk op het leven uit en beleef dit intens. Zoek de natuur op en verfris jezelf door het weten dat deze natuur elke keer na een seizoen winters door te brengen weer opstaat en in al haar glorie weer verrijst, in al haar overdaad en schoonheid.

Zo zal de mensheid ook weer opstaan na dit tijdperk. Verheug je al op het weer mogen samengaan met anderen, onbeperkt, vrijmoedig, genietend van elkaars Zijn, weer ervarend wat een mens voor je betekent, hoe mooi elk mens mag zijn, hoe verschillend toch ook.

Schrijf al je mooie gedachtes op, en herlees deze als je even in verlatenheid of somberheid verkeert. Word zelf de blijde steun van je eigen Zijn, en ervaar wat je werkelijk bent, een Godswonder .

         De jullie ondersteunende Meesters van Andromeda

                           Intens meelevend

                           Jullie bemoedigend