Nieuwsbrief 34 (23 december 2020)

Nu deze tijd ook weer het licht gaat brengen, is het heel belangrijk de focus te leggen op hetgene wat je ervaart als goed en mooi, een innerlijke rijkdom, want wat is de mens prachtig.

Nu, ook gestuurd door de kerstgedachtes, wat ook weer hoop en licht betekent, zullen we krachtig en liefderijk deze tijd benutten om onszelf in samengaan met al wat leeft te verbinden, is het niet fysiek, dan gaat ons hart en ons liefderijke Zijn toch het licht uitstralen naar diegenen, die jij ondersteunt met jouw liefderijke Zijn.

Wij geleiden jouw mooie gedachten en wensen naar diegenen waar jij ze voor bedoelt.

Weet dat jouw liefde en licht nooit verloren zal gaan, maar de bestemming bereikt die jij verkiest.

Verlicht het leven niet enkel door de kerstverlichting, maar bovenal met jouw licht.

Weet van je kracht en je pracht, straal het uit en leef jezelf, verrijk diegenen die jij wilt bereiken, zet die stap, vertrouw op je eigen Zijn, wij begeleiden jou.

              De jullie een mooie kerst toewensend,

                     De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 33 (12 december 2020)

Lieve allemaal.

We willen aan jullie laten weten van de hoopvolle toekomst die op jullie wacht. Nu jullie nog in de ban verkeren van het coronagebeuren bieden we een tegenwicht hieraan. Na deze periode breekt de tijd aan waarin jullie zullen ervaren hoe goed het toeven op de aarde is. Nu deze aarde weer een verandering ondergaat die gelijk staat aan een stap in de evolutie, die het mogelijk maakt dat ieder persoon, waar ook levend op deze prachtige planeet, gaat ervaren dat ook hij of zij recht heeft op een leven dat recht doet aan het menszijn, op een wijze levend die voor persoonlijke groei staat, en ook geen zorgen meer oplevert ten aanzien van het voedingspatroon. Iedereen mag zich verheugen op deze waardevolle aanpassingen op deze planeet, eindelijk weer zoals het bedoeld was, gelijk het Aards Paradijs. De aanpassingen zullen in zachtheid plaatsvinden, overlast zal zeer beperkt zijn. Leef je leven zoals het zich aandient, verheug je op de toekomst. Wij, en vele andere Godshelpenden zijn er voor jullie.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda, deze evolutie die al langere tijd gaande is met jullie belevend

                            Dank aan jullie