Nieuwsbrief 38 (21 februari 2021)

Lieve aardbewoners.

Deze nieuwsbrief bereidt jullie voor op de volgende fase in de veranderingen die zullen plaatsvinden op aarde, in samengaan met de veranderingen in het heelal.

Deze vreugdevolle aanpassingen op aarde, in samengaan met jullie bereidwilligheid ons een kans te geven jullie te bereiken, gewoon, door je vragen te stellen en antwoord te ontvangen, maakt het voor jullie allen mogelijk rechtstreeks contact met Engelen en Meesters te verkrijgen met het doel door te groeien naar de volgende fase van de evolutie op aarde.

Toon je bereidwilligheid open te staan voor de wezens die je niet ziet maar er wel zijn.

Zij begeleiden jou voortdurend en gedurende je hele leven, laat alle angst los, leef en geniet van alles wat op je pad komt, en laat los wat je niet meer dient, dat, waarvoor je nu op aarde kwam, onderdeel van je Goddelijk plan.

Wees blij met jezelf, ervaar de grootsheid in jezelf, en zet de volgende stap, in samengaan met ons.

       De jullie begeleidende Meesters van Andromeda,

          en al jullie beschermengelen, aangemoedigd

                   door God die ons naar jullie zond.

Nieuwsbrief 37 (6 februari 2021)

Lieve aardbewoners.

Velen zullen geschokt zijn door de gebeurtenissen die  nu, verspreid over heel de aarde plaatsvinden. We willen jullie uitleggen dat je hoop mag ervaren naar een betere toekomst. Nu, op het moment gekomen dat het nodig blijkt te zijn jullie weer te laten ervaren dat de eenheid tussen de mensen weer tot stand gebracht wordt door jullie in gebed te verenigen, daar samen komen niet wenselijk is. Spreek de volgende tekst uit om 10,00 uur in de ochtend en de avond. Door de energie die jullie dan uitdragen ben je toch verenigd met elkaar.

Heer God

Nu, aanbeland in een tijd waarin zowel rust als onrust heerst, vraag ik U nu om vreugdevol uw aanwezigheid in mij te doen toenemen, opdat wij allen weten van uw liefde en toegewijdheid aan mijn bestaan, ontvang ik uw liefde als een bewijs dat mijn bestaan een verrijking van de aarde is, want ik draag uw liefde uit door mijn Zijn. Ik verlang naar het moment dat de aarde weer voor iedereen een Aards Paradijs wordt en wij in eenheid en Goddelijke verbondenheid het leven mogen ervaren. Ik dank U

           De Meesters van Andromeda