Nieuwsbrief 42 (18 april 2021)

Lieve Aardbewoners.

Onze boodschap aan jullie bevat een heilzame weg deze tijd, geleefd in het coronatijdperk op een wijze te behappen waardoor de levenslust aangewakkerd wordt door al het mooie, wat ook in deze tijd volop aanwezig is en waar wij onze aandacht aan geven, zodat dit mooie door ons opgemerkt en ons blij maakt , en wij weer ervaren, dat ook al is deze tijd niet altijd makkelijk te doorstaan, maar dat we blijven weten dat het een voorrecht is deze planeet te mogen bewonen daar wij geleid worden naar een tijdperk waarin wij weer mogen genieten van elkaars zijn, elkaar weer mogen omarmen, elkaar weer gaan waarderen, vrij van afstand houden, vrij van angst corona te krijgen of over te dragen op je geliefden, je leerlingen, je collegae. Vrij van angst gaan we dan nog meer volwaardig van al het moois wat de aarde biedt genieten.

Nu we weten hoe kwetsbaar men wordt van een zich snel verspreidende ziekte, gaan we, weldra, bevrijd van kommer en kwel, weer genieten, gewoon van elkaars zijn, loskomende van het materiële, nu wetend dat dit angst en verdriet niet ongedaan maakt.

Verlang niet naar het oude leven, maar naar het leven wat wij mogen creëren op de wijze zoals bij de aarde en ons, aardbewoners past. Niet de aarde vernietigend, maar deze eerbiedigend benutten zonder haar te vernietigen.

Creëer en eer de aarde,

                     Laat haar in haar waarde

              De jullie bijstaande Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 41 (3 april 2021)

Wij, Meesters van Andromeda willen jullie blij maken met het
volgende bericht.

Nu, wellicht al gewend aan het anders in het leven staand, nu
je weer wende aan de draaiing van de aarde om haar as en je
eigen aanpassing hieraan, maakte je alweer een volgende stap
mee in je groei van je eigen systeem naar een hogere
lichtfrequentie.

Het kan je even loskoppelen van het vertrouwde oude, maar
weet dat je op weg bent naar het stuk in je leven waar in de
toekomst de dualiteit geen rol meer zal spelen en wij allemaal
mogen beleven dat de aarde, meer dan prachtig, en wij allen
krachtig deze prachtige planeet met liefde en toewijding
onderhouden. Dat wat voor de planeet en de vervolmaking van
de mens noodzakelijk is.

Denk alvast maar eens goed na wat je van het huidige bestel
anders wilt zien. Je weet, met gedachtekracht creëer je, stuur
dus je gedachte vervuld van een hoopvolle toekomst van de
aarde,mens en dier naar het morfogenetische veld.

Verlies je niet in negativisme, boosheid of afkeuring, nee,
creëer een hoopvolle toekomst voor mens en aarde. Dank voor
jullie hulp allemaal.

De jullie aanmoedigende
Meesters van Andromeda
De jullie helpende medescheppers