Nieuwsbrief 45 (29 mei 2021)

Lieve aardbewoners, graag willen we jullie laten weten dat wij vol bewondering toezien hoe elk persoon de weg zoekt die voor hem of haar passend is in deze tijd waarbij jullie een wijle het leven op een andere wijze leven als dat dit voorheen was

Velen hopen weer terug te keren naar zoals het was. Was toen elk mens gelukkig? Een groot aantal wel, maar velen leefden een moeizaam leven. Bij hen was geen geld voorhanden om gezond eten tot zich te kunnen nemen, velen konden hun kinderen niet mee laten gaan op het schoolreisje, of naar een sportclub of een verjaardagsfeestje laten gaan.

Lang niet zoveel zijn overspoeld door geld, een rijkdom die niet evenredig is met wat noodzakelijk is maar status vertegenwoordigd.

Is het dan niet hoopvoller om naar een leven te verlangen waar iedereen gelukkig kan zijn, een veilig thuis, gezonde voeding voor iedereen, en een eerlijke verdeling van Financiën, zodat zowel uitwassen naar armoede en eveneens uitwassen naar bizarre rijkdom plaats maken voor een eerlijke verdeling die ieder mens verdient om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

We kunnen het bereiken door in gezamenlijkheid allemaal de wens uit te spreken dat elk mens, van welke kleur, ras, godsdienst en geaardheid dan ook, het mens zijn mag beleven als een Goddelijk geschenk, te beleven voor iedereen.

Neem 10 minuten op de zondag, b.v. om 13.00 uur, in geconcentreerde intentie en toewijding te vragen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Wij danken jullie vanuit het diepst van ons hart voor    jullie welwillende hulp de aarde te doen groeien naar dat waarvoor ze bestemd is, een goddelijk thuis voor iedereen.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 44 (15 mei 2021)

Lieve aardbewoners

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de praktijken die ontstaan zijn dankzij het vaccinatie-, test- en pasjesbeleid zoals in Nederland wellicht ontstaat.

Door voorschriften vanuit Duitsland, België en diverse andere landen dient men te kunnen bewijzen coronavrij te zijn en gevaccineerd te zijn.

Werkenden, mantelzorgers die vanuit Nederland naar het nabijgelegen Duitsland of België dienen te reizen zijn zwaar getroffen, daar de testen die bewijzen dat je coronavrij zou zijn ook misbruikt worden om de financiële middelen van de farmacie aan te vullen.

Controleer vooral bij de snel test dat er een nieuwe tester gebruikt wordt en niet een tester die bij meer mensen gebruikt werd, hetgeen al aan de orde was.

Ook het politieke beleid is niet in overeenstemming met de mogelijkheid het coronavirus uit te roeien, dan zou een consequent handelen nodig zijn en niet het flipflop beleid wat nu gevoerd is.

Er zijn velen die het vaccin gebruikt hebben, over anderhalf jaar wordt het gevolg hiervan pas duidelijk. Bespaar je verdere vaccinaties als je goed gezond bent, je eigen immuunsysteem is dan van dien aard dat het ook het coronavirus kan bestrijden.

           De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 43 (1 mei 2021)

                    Lieve aardbewoners

Zoals jullie nu weer duidelijk ervaren is het weer mogelijk een deel van het leven in te stappen wat voor jullie gebruikelijk lijkt te zijn.

We zien velen weer op terrasjes genieten, en bezorgd slaan we jullie gade

Gezellig toch, zo weer bij elkaar, maar is het dan zo dat jullie menen beschermd te zijn door de vaccinprik die je al haalde.

Of loop je toch nog tegen een coronavirus aan? Lieve allemaal, we begrijpen jullie zo goed dat jullie weer bij elkaar willen zijn, genieten van de zon en terrasjes.

Maar houd toch de anderhalve meter in stand, mondkapjes dekken een deel van het oplopen van het coronavirus af

Geniet vooral van elkaar, fijn dat jullie elkaar weer  mogen  ontmoeten, maar  elkaar   op   afstand begroeten

   Is een verstandig advies!!!

      Jullie ietwat bezorgde Meesters van Andromeda