Nieuwsbrief 51 (21 augustus 2021)

Vandaag de dag neemt het leven een wending die voor velen verrassend zal zijn. Veel tegenwerking ervarend in alles wat er gebeurt in de mens zelf, wel of niet vaccineren, wel of niet snel-testen of anderzijds testen. Een sluier van onrust legde zich wereldwijd over de mensheid. Nu de paus ook oproept tot vaccineren vertolkte hij 2 doelstellingen. De rijke landen met teveel aan vaccins schenken deze aan de arme landen, en de vrije keuze tot het wel of niet gevaccineerd willen worden nam de paus niet in acht. Beter verwoord zou het zijn geweest als zijn boodschap op een andere wijze samengesteld was. Als voorbeeld dienen wij het volgende in acht te nemen. Ieder mens heeft een vrije wil, en een meestal prachtig immuunsysteem. De mens is een door God geschapen volmaakt wezen, het is niet nodig tegen je wil in iets te moeten doen wat je eigen immuunsysteem kapot maakt, waar deze vaccins toe kunnen leiden, daar zij immers onvoldoende getest zijn op de mens van zeer verschillende leeftijdsgroepen. De paus meent het waarachtig goed, maar maakt net als jullie zelf een zware tijd door. De niet gevaccineerden worden gekleineerd, zelfs vernederd of gedwongen door familie, vrienden, regering als zijnde niet verantwoord bezig. Volg vooral jezelf. Binnen korte tijd wordt het duidelijk dat de nietgevaccineerden de juiste keuze maakten. Maar bovenal, res-pecteer elkaar, en ieders vrije wil, en laat je leiden door liefde voor elkaar, dat is waar wij met zijn allen door verbonden zullen blijven en de tijdelijke sluier oplossen die de mensheid in zijn greep heeft. Weet dat wij jullie allen begeleiden en zonder onderscheid Jullie alle goeds toewensen, ga ervoor, sta ervoor

God en al zijn helpenden zijn er voor jullie.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 50 (08 augustus 2021)

Aan al jullie lieve mensen, laten we weten hoe jullie nu plannen kunnen maken voor de eerstvolgende toekomst.

Vorm met familie en vrienden een overleggroep. Werk ieder apart een idee uit hoe je een toekomst tegemoet kunt gaan waarin aanvoer van elektriciteit, gas, en water enige tijd afgesloten kan zijn.

Schrijf ieder apart de ideeën op die bij je ontstaan, hoe jij je leven dan gaat leiden, schrijf dit op.

Kom dan met de overleggroep bij elkaar en laat elk zijn op schrift gestelde idee vertellen.

Jullie gaan dan ontdekken op welke wijze ieders plan tot een groter plan leidt.

Elkaar aanhorend ontdekken jullie elkaars rijkdom en komen jullie tot het creëren van een levenswijze die zowel het menszijn als de aarde verrijkt.

Dat is waarom wij, Meesters van Andromeda, deze oproep richten aan jullie allemaal.

Nu de evolutie zowel van de mens als de aarde prangend nodig is, wensen we jullie bij deze vraag, een rijk creërend vermogen en wijsheid toe. Op naar de toekomst!!!

                           Weet dat je creëert zoals je

                        wenst dat de aarde gaat worden.

                      Wij zijn er voor jullie, stel je vragen,

                               Wij geven antwoord.

              De jullie toegewijde meesters van Andromeda