Nieuwsbrief 53 (17 september 2021)

Deze nieuwsbrief, lieve allemaal, wil jullie de moed geven het leven zoals het zich aandient met vreugde te begroeten en vol enthousiasme het volgende stuk van je leven te creëren zoals jullie dat verantwoord vinden naar de aarde en de mensheid toe.

Weet van de prachtige Goddelijke aanwezigheid in je leven en laat dit vooral op de voorgrond treden, zodat jouw prachtige wezenszijn tot volle bloei komt.

Ontvang alle veranderingen in je leven met een open mind, laat oordelen los en creëer, dat is jullie taak de volgende tijd.

Ervaar je bestaan als een geschenk aan deze tijd van evolutie, waarin wij allen mogen toegroeien naar onze uiterste, prachtige vorm van het mensenbestaan, de dualiteit met stappen overwinnend, omdat nu de tijd is aangebroken waarin wij onze laatste stappen zetten naar s’mensen volmaaktheid, het doel waarvoor mensen immers naar de aarde komen.

Verheug jullie op je groei, verlies niet de controle over je eigen bestaan, van familie en je naasten.

Onderneem de stappen die nodig zijn om te groeien naar een bestaan op aarde zoals je dat een ieder toewenst.

Leef het, beleef het, geef het aan de mensheid.

                     Een geschenk dat jullie verdienen,

                                  en zo is het.

              De jullie toegewijde Meesters ven Andromeda

          Zich verheugend op jullie zelf gecreëerde toekomst

                           Maak er wat moois van.

Nieuwsbrief 52 (03 september 2021)

Tot onze grote verbazing blijken sommigen te verwachten dat als ze op schrift hun toekomstige aarde creëerden en etenswaar en drinken insloegen dat dan binnen een week de volledige creatie uitgevoerd zou zijn.

Weet dat God beslist wanneer de omwenteling zal zijn. Geen enkel mens of groep heeft te bepalen wanneer dit zal zijn.

Pas als wereldwijd een eenheid tussen de mensen ontstaat zal deze omwenteling mogelijk zijn. Ga dus aan de slag door elkaar hoog te achten, ieder waarderend daar ieder een Godswezen is, laat je niet ringeloren door het oordeel van anderen, heb zelf geen oordeel, dan verlaag je jezelf en je verhoogde trillingsfrequentie, die nu het hoogste niveau op aarde bereikte bij diegenen die openstaan voor de veranderingen in hem- of haarzelf.

Sommigen bemerken niet dat er in de nacht een verandering in jezelf plaatsvindt, anderen bemerken de verhoogde trillingsfrequentie, het gebeurd zoals het voor ieder bestemd is.

Geen 2 mensen zijn identiek, ieder beleeft zijn eigen leven en groei op een andere manier.

De verwachting dat alles binnen een bepaalde tijd opgelost zal zijn, de aarde gezond, de mensheid een elkaar waarderende eenheid, moet beseffen dat we allen een ommedraai binnen ons  wezenszijn beleven, die in deze evolutie van de mens en de aarde niet in een week gebeurd zal zijn, maar langere tijd in beslag zal nemen.

Verdiep je in je diepste wezenszijn, laat oordelen los en laat de liefde Gods toe in je leven om de juiste groei door te maken die er in de evolutie ooit plaatsvond. Steun elkaar en begeleid elkaar, groei naar de eenheid.

De jullie begeleidende Meesters van Andromeda die in hun nieuwsbrieven de woorden Gods doorgeven aan jullie. Zodat jullie groei voltooid geraakt