Nieuwsbrief 56 (30 oktober 2021)

We kijken vol zorg naar jullie leven op dit moment. Ons verzoek van een aantal weken geleden, elkaar te respecteren in elkaars persoonlijk beslissen over het wel of niet vaccineren. Geleid door jullie regeerders achten de gevaccineerden zich hoog verheven boven de niet gevaccineerden.

Wat niet tot deze gevaccineerden doordringt is dat zij net zo goed het coronavirus kunnen meedragen en overdragen, alsook onze lieve huisdieren.

De roep op wraakname op de nietgevaccineerden wordt groter en groter. Voorbijgaande aan de werking van je eigen immuunsysteem achten jullie de vaccins van grotere werking.

Onbegrijpelijk, de bijverschijnselen, volgens sommigen niet bekendgemaakt in de media, dus niet bestaand, geeft blijk van een niet willen zien van de waarheid en getuigt van een enorm onbegrip en verachting voor hen die deze bijverschijnselen waarnemen en ernaar handelen.

Lieve nietvaccineerders, laat je niet verleiden de vaccins als geneesmiddel te zien, je immuunsysteem, hart en hersenen zullen aangetast geraken door de huidige vaccins die geen volwaardige vaccins zijn, maar duplicaten van vroegere vaccins en geen goede bestrijding zijn van het coronavirus.

De leiders van jullie, zijn misleiders, zelfs in religieuze afdelingen van diverse godsdiensten. Weet dat dit nooit door God geleid is, weet dat God de tweedeling en de superioriteit van de gevaccineerden in de huidige maatschappij aanschouwt. Hij vraagt begrip van de gevaccineerden voor de niet gevaccineerden, en vice versa. Neem de regels van jullie leiders als een serieus gevaar voor jullie democratie waar.

Laten jullie je niet misleiden, streef weer naar een maatschappij waar eenheid en verbondenheid leeft. Verlaag jezelf niet, verhef je door respect te hebben voor elk mens in zijn. “IK BEN WIE IK BEN”

        De jullie met zorg omringende Meesters van Andromeda,

                Nu dichter bij jullie als ooit in opdracht van God,

        Om jullie weer tot een liefdevolle eenheid te smeden.

                Heb respect voor iedereen

Nieuwsbrief 55 (15 oktober 2021)

Nieuwsbrief 54 liet jullie al weten dat Gods liefde, door jullie tot je genomen en door velen gedeeld met anderen, een golf van tevredenheid, alsook vragen opriep.

Hoe is het toch mogelijk dat ondanks Gods liefde pijn, wanhoop, verdriet toch deel is van jullie leven? Dat weten jullie vast nog wel. Dit alles is bedoeld om jullie groei te vervolmaken. Velen zijn dit al bijna helemaal, zij mogen de aarde ooit verlaten met het weten de dualiteit niet meer te hoeven beleven, maar een volmaakt leven te mogen leiden op de bij hun passende planeet, in eenheid met elkaar en God. Vergeet dus niet dat dit huidige leven op aarde voor velen de laatste loodjes zijn, omhels en omarm elk gegeven in je leven en laat je niet overmannen in boosheid, woede, afwijzen van anderen, maar vervolg je weg in blijdschap, je weet waarom het is.

Wees bereid de grootsheid van het aardse bestaan te mogen beleven en doorleven naar je totale eenheid van mens en God zijnde, want God is in iedereen. Weet Hem en jezelf te eren en te beminnen, je bent het meer als waard.

                        Aanvaard jezelf in eenheid met God

                             Op weg naar het volmaakte

                              Blijf geven en ontvangen.

           De Meesters van Andromeda omringen jullie en

            Vervullen jullie met alle kracht, moed en liefde

              Om de laatste loodjes te mogen waarmaken.

                      Wees blij en trots met jezelf

                Je bent een Godsgeschenk voor de aarde

                    En ieder waarmee je in contact bent

Nieuwsbrief 54 (02 oktober 2021)

In deze nieuwsbrief gaan we jullie weer goede raad geven. Keer je naar de vreugdevolle kant van je ziel, en voel nu hoe mooi jouw ziel is. Je gaat je ziel de komende tijd een zeer waardevolle voeding geven

Ga, na je goed geaard te hebben, rustig zitten. Leg je hand op je hart en spreek de volgende zin uit.

Mijn rijk en prachtig hart, vervuld van de Goddelijkheid, zal nu een geschenk krijgen voor in de eeuwigheid. God wil je laten weten dat er door zijn wil liefde in jouw hart en ziel geplant wordt, die liefde zul je delen met een ieder waarmee je in aanraking komt.

Voel hoe de kalmte en rust in je komt, zodat jij de liefde kunt sturen naar een ieder die jij dienen wilt. En zo wordt Gods liefde deel van eenieder. Gun eenieder de rijkdom die ook in jou leeft, wie geeft ontvangt, wie ontvangt geeft.

              De Meesters van Andromeda zijn blij

    Jullie deze boodschap te doen toekomen