Nieuwsbrief 59 (17 december 2021)

Weet, lieve allemaal, dat naar onze bescheiden mening jullie een daad van liefde verrichten. Door jullie aansluiten aan het beleven van de Lock down is er een grote uitputting van de aarde voorkomen.

Weinig mogelijkheden hebbende wordt er veel minder geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, zoals benzine, treinen en O.V. verbruiken minder brandstoffen, scholen die vroeger sluiten.

Natuurlijk wordt dan thuis iets meer verstookt, want velen zijn thuis en een warm nestje is dan nodig.

Daarom willen we jullie vragen deze tijd te benutten om in gedachte, evt. ook op schrift, de aarde te creëren die jullie wenselijk achten. Denk niet alleen aan jezelf maar aan de hele wereldbevolking. Je weet immers wel van andermans leed en verdriet, diep in armoede vertoevende, en geen thuisplek.

Alleen al als je daaraan denkt weet je dat het anders moet. Dit is het huiswerk wat we jullie de komende 14 dagen willen laten uitvoeren. Een bewustwording van je eigen leven en begrip voor diegenen die een zeer zwaar leven leiden op deze planeet.

Hebt elkander lief en draag zorg voor elkaar, net zoals God dat voor jullie heeft. Verhef elkaar en wees er voor elkaar.

       De jullie inspirerende Meesters van Andromeda.

             Creëer de aarde zoals het goed zal zijn

Nieuwsbrief 58 (03 december 2021)

Lieve aardbewoners,

Jullie gadeslaand vanuit Andromeda bemerken we een soort bedrijvigheid bij een aantal landen, andere landen verkeren somtijds in rust, somtijds in totale onrust omdat hun gebruikelijke traditierijke leven bedreigd wordt door grootmachten die zelfs het olierijke afval dumpen op plaatsen waar normaliter gezonde gewassen voor de voeding van de mens groeien. Hier, op de planeten van Andromeda, heerst altijd een samengaan in vreugde, elkaar begrijpend en in gezamenlijkheid dat uitvoeren wat voor eenieder wenselijk is en ondersteund wordt door elkeen. Wij, van Andromeda weten dat de dualiteit op aarde een noodzakelijk iets is om de groei van de mens naar het hoogst mogelijke Goddelijke te leiden, maar momenteel is de aarde meer verdeeld en gespleten, eenheid lijkt niet nagestreefd te worden, terwijl dat van een grote kracht is. Het beleid in jullie land heeft tweespalt gezaaid, niet vanuit bezorgdheid , maar vanuit financieel gewin. Naar buiten toe lijkt het alsof ze eensgezind zijn en hun voorschriften in het belang van de gezondheid van de Nederlander is. Zij sluiten zich doelbewust af van alle informatie omtrent de vaccins. Dat deze vaccins het eigen immuunsysteem van de mens vernietigt weten ze wel, maar daar verdienen ze niks mee. Ze gaan door met hun wanbeleid, daarom vragen we aan jullie vooral aandacht te geven aan de mooie momenten in jullie leven. Dit is nodig omdat je anders verzeild raakt in wanhoop en negativiteit. Geef daar niet aan toe. Verhef jezelf door aan het goede je aandacht te schenken. Doe jezelf dit plezier, groei naar het hoogste goed op aarde.        De jullie met genoegen ondersteunende

                      Meesters van Andromeda,

              Ze schenken je vooral kracht en humor,

                     Heb plezier in je mooie leven

                 Weet wie je bent en geniet hiervan.