Nieuwsbrief 49 (23 juli 2021)

Lieve aardbewoners. Jullie bemerkten natuurlijk al hoe heftig de zonnestormen het gemoed van de mens en zijn welbevinden in beweging brengt. Het zal jullie niet verwonderen dat dit gebeuren een onderdeel is van de groei van jullie naaar jullie volgende fase van ontwikkeling.

Nu leeft een deel van jullie nog in de 3e dimensie, velen passeerden al de 5e dimensie, sommigen al in de 7e dimensie, en allemaal doorleven we nu datgene wat de zonnestormen ons brengen, nu lijkend op ongemak, maar in werkelijkheid de mensheid leidend naar weer een volgende stap in de ontwikkeling naar het hoogste wat een mens kan bereiken, de volmaaktheid van de mens, maar ook in de groei naar de volmaaktheid van de aarde.

Dit zal nog een tijd in beslag nemen, want het herstel van de aarde vergt van ons, God en zijn helpers, maar ook van jullie de nodige aanpassingen. Nu ook weer gebleken is dat bij nood velen bereidwillig meehelpen het leven van de getroffenen van de waterovervloed, huizen vol water en modder, onklaar geraakte apparatuur, auto’s, caravans en dieren, meegenomen door het water, blijkt er ondanks of wellicht dankzij de overvloed vam water, een bereidwilligheid te ontstaan elkaar te helpen.

Hulp uit heel het land steekt mee de handen uit de mouwen in het Zuiden. Weet dat dit laat zien hoe de mensheid elkaar in nood helpt. Dit zal een blijvend gebeuren worden, elkaar helpen als dat nodig is, en zoals jullie zien, we zijn er voor elkaar.   

                           En zo was het bedoeld,

                                De mens is goed,

                             Wees vooral niet bang,

                           Weet dat alles goed komt.

             De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 48 (10 juli 2021)

Hallo, lieve aardbewoners.

Nu jullie weer een tijdje leefden met het weten dat alles toeleefde naar een afsluiten van een coronatijdperk, zijn jullie weer wakker geschud omdat deze periode nog niet ten einde loopt.

Richt nu je aandacht op het volgende. Neem in gedachten datgene wat u verblijdt als u er alleen al aan denkt, schrijf dit kort samengevat op. Herhaal dit 5 keer op een dag, en houdt dit zeker een week aan.

Wellicht vindt u het heel fijn uw schrijfsel te lezen en inspireert het u om  door te gaan. U zult verrast zijn door het resultaat en ten volle gaan beseffen hoeveel mooie kanten in uw leven bestaan. Groei zo door naar uw eigen volmaaktheid, het zal u verrijken en verblijden.

We laten u dit weten omdat het u richt op de toekomst die we gaan beleven, de groei in de evolutie die nu gaande is.

Weet dat door uw opschrijven van mooie gedachten, gebeurtenissen of belevingen u hiermee een aarde schept die al die mooie momenten zal bevatten. U creëert hiermee uw eigen toekomst, daarom vragen wij u dit langere tijd te doen.

       De jullie bijstaande en inspiratie toewensende

                     Meesters ven Andromeda

              Wij worden daardoor ook geïnspireerd

               Dank dus voor jullie blijde boodschap

Nieuwsbrief 47 (26 juni 2021)


Lieve aardbewoners,

Nu jullie weer als 2 afgescheiden groepen, ontstaandoor het politieke beleid, de gevaccineerden en de niet gevaccineerden, elkaar weer knuffelen en omhelzen, zien we dat er weer vreugde en blijheid ontstaat tussende mensen onderling. Graag willen we jullie laten weten dat de vreugde omtrent het geënt zijn met de vaccins een door ons onbegrepen ervaren is, daar de vaccins enige bijwerkingen hebben die de gezondheid van de mens aantast.

Wees dus behoedzaam in je benadering van onbekenden, ook op vakantie zijnde, de besmetting is altijd voor eenieder mogelijk. Vooral de gevaccineerden denken nu volledig beschermd te zijn, maar dat is dus zeker niet zo. Zij zijn net de groep die vanuit deze volledige bescherming de gevaarlijkste groep zal vormen die het coronavirus meedragen en verspreiden. De niet gevaccineerden zijn er zich bewust van voorzichtig te moeten zijn i.v.m. het oplopen van corona. Zij zijn niet diegenen die het virus verspreiden, de gevaccineerden zal de groep zijn die corona verspreidt, zij menen vaak niet meer een gepaste afstand in stand te hoeven houden, in de waan volledig veilig te zijn. Daarom, lieve allemaal, gevaccineerd of niet, neem enige voorzichtigheid in acht, het zal nog enige tijd noodzakelijk zijn.

Wat ook van groot belang is dat het veroordelen van elkanders wel of niet gevaccineerd zijn je lichtfrequentie niet ten goede komt, integendeel, deze daalt door​veroordeling. Heb respect voor beide partijen, ieder heeft het recht zoals het passend is, en een bij ieders eigenheid behorende keuze is je wel of niet te laten vaccineren.


De jullie met zorg omringende Meesters ven Andromeda

Die hopen dat jullie elkaars veroordelende mening uit jullie systeem verwijderen.