Nieuwsbrief 35 (8 januari 2021)

Nu jullie , weer geconfronteerd met het Zijn van jezelf, zoekend naar je pad in dit nieuwe jaar, reiken wij jullie een paar tools aan waar je wellicht steun van ondervindt.

Tool 1     Neem elke dag voor je uit bed komt de volgende gedachte in je op in je Zijn.

Verlicht mij Heer, laat mij uw Goddelijke vreugde deze dag bewust beleven, U in vreugde en vrede deel laten zijn van mijn  gehele Zijn.

Tool 2     Beleef je ervaringen die je zwaar vallen? Word dan rustig, ga naar je hart, en implanteer de liefdevolle aanwezigheid van God in je totale Zijn, opdat je ervaart deze gebeurtenis te mogen beleven als groeimiddel naar je volmaaktheid.

Tool 3     Neem je hart in je handen, omgeef het met het witgouden licht, en vraag dit hart gedurende 5 minuten tegen Gods hart te laten rusten, opdat Gods Goddelijke liefde rechtstreeks deel van jou wordt. Na deze 5 minuten plaats je het met Goddelijke liefde gevuld hart weer terug in je eigen lichaam.

      Weet je altijd gesteund door God, hij is er voor iedereen.

Dit moesten wij jullie laten weten opdat je de kracht en de liefde van God mag ervaren in je dagelijks leven.

                      Geniet van dit aardse leven!

                     De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 34 (23 december 2020)

Nu deze tijd ook weer het licht gaat brengen, is het heel belangrijk de focus te leggen op hetgene wat je ervaart als goed en mooi, een innerlijke rijkdom, want wat is de mens prachtig.

Nu, ook gestuurd door de kerstgedachtes, wat ook weer hoop en licht betekent, zullen we krachtig en liefderijk deze tijd benutten om onszelf in samengaan met al wat leeft te verbinden, is het niet fysiek, dan gaat ons hart en ons liefderijke Zijn toch het licht uitstralen naar diegenen, die jij ondersteunt met jouw liefderijke Zijn.

Wij geleiden jouw mooie gedachten en wensen naar diegenen waar jij ze voor bedoelt.

Weet dat jouw liefde en licht nooit verloren zal gaan, maar de bestemming bereikt die jij verkiest.

Verlicht het leven niet enkel door de kerstverlichting, maar bovenal met jouw licht.

Weet van je kracht en je pracht, straal het uit en leef jezelf, verrijk diegenen die jij wilt bereiken, zet die stap, vertrouw op je eigen Zijn, wij begeleiden jou.

              De jullie een mooie kerst toewensend,

                     De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 33 (12 december 2020)

Lieve allemaal.

We willen aan jullie laten weten van de hoopvolle toekomst die op jullie wacht. Nu jullie nog in de ban verkeren van het coronagebeuren bieden we een tegenwicht hieraan. Na deze periode breekt de tijd aan waarin jullie zullen ervaren hoe goed het toeven op de aarde is. Nu deze aarde weer een verandering ondergaat die gelijk staat aan een stap in de evolutie, die het mogelijk maakt dat ieder persoon, waar ook levend op deze prachtige planeet, gaat ervaren dat ook hij of zij recht heeft op een leven dat recht doet aan het menszijn, op een wijze levend die voor persoonlijke groei staat, en ook geen zorgen meer oplevert ten aanzien van het voedingspatroon. Iedereen mag zich verheugen op deze waardevolle aanpassingen op deze planeet, eindelijk weer zoals het bedoeld was, gelijk het Aards Paradijs. De aanpassingen zullen in zachtheid plaatsvinden, overlast zal zeer beperkt zijn. Leef je leven zoals het zich aandient, verheug je op de toekomst. Wij, en vele andere Godshelpenden zijn er voor jullie.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda, deze evolutie die al langere tijd gaande is met jullie belevend

                            Dank aan jullie