Nieuwsbrief 72 (25 juni 2022)

Lieve allemaal. Diep geraakt door jullie bereidwilligheid voor al de mooie wensen betreffende het herstel van de aarde in acht te nemen, ze op te schrijven of uit te spreken, soms zelfs groepsgewijs.

Dit alles is opgenomen in het morfogenetische veld en zal dus terugkaatsend op aarde zijn uitwerking de aarde doen toekomen.

Wees je bewust van je eigen kracht, jullie medescheppers  van de Nieuwe Aarde, herstellend naar weer het Aards Paradijs zijnde, mede door jullie hoop ontstaan. God dankt jullie hiervoor, zijn prachtige schepping nu weer herstellend door jullie prachtig medescheppen.

Wellicht je nu pas realiserend hoe prachtig en krachtig de mens is

              God en de Meesters van Andromeda

              En vele andere Godshelpenden

              Zijn er voor jullie

Nieuwsbrief 71 (10 juni 2022)

God wil jullie laten weten dat jullie bijdrage aan het voltooien
van de komende evolutie van de aarde al voor een
groot deel voltooid is. De vraag van God nu is aan jullie
allemaal enkel je aandacht te richten op de
veranderingen die nodig zijn om elk mens op deze
aarde op een menswaardige manier mag leven,
daarom, blijf creëren, ga hiermee door tot de grote
verandering voltooid is. Dit duurt niet meer zo lang,
voorzie je van voldoende levensmiddelen, medicijnen,
en levensbehoeften die voor een aantal weken
voldoende zal zijn. Doe dit kalm aan, hamsteren is niet
nodig, wel je gedachtekracht is van groot belang. Richt
je vooral daarop. Samen met God zorgen jullie voor de
evolutie op aarde zodat eenieder een menswaardig
bestaan zal hebben, blijf daarin geloven, dat is van
groot belang. Dank voor jullie hulp en bijdrage aan de
zo noodzakelijke evolutie van de planeet aarde. Jullie
bijdrage is van groot belang, dank daarvoor.

God laat de Meesters van Andromeda nog tot meer
contact komen met jullie. Spreek rechtstreeks met hen,
over je vragen, over je toewijding. Vertrouw op hun
hulp aan jullie allemaal, de medescheppers van de
Nieuwe Aarde.

Nieuwsbrief 70 (27 mei 2022)

De nu volgende nieuwsbrief is een gecomprimeerde samenvatting van de voorafgaande nieuwsbrieven van April en Mei.

Weet, dat jullie creërende gedachtenkracht van nog groter belang blijkt te zijn als dat wij aanvankelijk aangaven aan jullie.

Nog niet allemaal beschreven jullie de wensen voor de aarde en haar bewoners. Voor diegenen die dat wel deden de volgende vraag. Lees nog eens zeer kritisch door wat je wenste voor de aarde en haar bewoners, wellicht kun je dit nog aanvullen of verbeteren. Willen jullie dat nog doen, want jullie creërend vermogen draagt bij aan het groeien van de aarde naar haar bestemming en herstelt tevens het zelfhelende vermogen van de aarde, wat door ons materialistisch gebruik van de aarde vernietigt werd, en nu door jullie weer de kans krijgt de aarde te doen groeien naar een volledig herstel.

Alvast dank voor jullie prachtige en krachtige hulp.

De jullie ondersteunde en bewonderende Meesters van Andromeda