Nieuwsbrief 55 (15 oktober 2021)

Nieuwsbrief 54 liet jullie al weten dat Gods liefde, door jullie tot je genomen en door velen gedeeld met anderen, een golf van tevredenheid, alsook vragen opriep.

Hoe is het toch mogelijk dat ondanks Gods liefde pijn, wanhoop, verdriet toch deel is van jullie leven? Dat weten jullie vast nog wel. Dit alles is bedoeld om jullie groei te vervolmaken. Velen zijn dit al bijna helemaal, zij mogen de aarde ooit verlaten met het weten de dualiteit niet meer te hoeven beleven, maar een volmaakt leven te mogen leiden op de bij hun passende planeet, in eenheid met elkaar en God. Vergeet dus niet dat dit huidige leven op aarde voor velen de laatste loodjes zijn, omhels en omarm elk gegeven in je leven en laat je niet overmannen in boosheid, woede, afwijzen van anderen, maar vervolg je weg in blijdschap, je weet waarom het is.

Wees bereid de grootsheid van het aardse bestaan te mogen beleven en doorleven naar je totale eenheid van mens en God zijnde, want God is in iedereen. Weet Hem en jezelf te eren en te beminnen, je bent het meer als waard.

                        Aanvaard jezelf in eenheid met God

                             Op weg naar het volmaakte

                              Blijf geven en ontvangen.

           De Meesters van Andromeda omringen jullie en

            Vervullen jullie met alle kracht, moed en liefde

              Om de laatste loodjes te mogen waarmaken.

                      Wees blij en trots met jezelf

                Je bent een Godsgeschenk voor de aarde

                    En ieder waarmee je in contact bent

Nieuwsbrief 54 (02 oktober 2021)

In deze nieuwsbrief gaan we jullie weer goede raad geven. Keer je naar de vreugdevolle kant van je ziel, en voel nu hoe mooi jouw ziel is. Je gaat je ziel de komende tijd een zeer waardevolle voeding geven

Ga, na je goed geaard te hebben, rustig zitten. Leg je hand op je hart en spreek de volgende zin uit.

Mijn rijk en prachtig hart, vervuld van de Goddelijkheid, zal nu een geschenk krijgen voor in de eeuwigheid. God wil je laten weten dat er door zijn wil liefde in jouw hart en ziel geplant wordt, die liefde zul je delen met een ieder waarmee je in aanraking komt.

Voel hoe de kalmte en rust in je komt, zodat jij de liefde kunt sturen naar een ieder die jij dienen wilt. En zo wordt Gods liefde deel van eenieder. Gun eenieder de rijkdom die ook in jou leeft, wie geeft ontvangt, wie ontvangt geeft.

              De Meesters van Andromeda zijn blij

    Jullie deze boodschap te doen toekomen

Nieuwsbrief 53 (17 september 2021)

Deze nieuwsbrief, lieve allemaal, wil jullie de moed geven het leven zoals het zich aandient met vreugde te begroeten en vol enthousiasme het volgende stuk van je leven te creëren zoals jullie dat verantwoord vinden naar de aarde en de mensheid toe.

Weet van de prachtige Goddelijke aanwezigheid in je leven en laat dit vooral op de voorgrond treden, zodat jouw prachtige wezenszijn tot volle bloei komt.

Ontvang alle veranderingen in je leven met een open mind, laat oordelen los en creëer, dat is jullie taak de volgende tijd.

Ervaar je bestaan als een geschenk aan deze tijd van evolutie, waarin wij allen mogen toegroeien naar onze uiterste, prachtige vorm van het mensenbestaan, de dualiteit met stappen overwinnend, omdat nu de tijd is aangebroken waarin wij onze laatste stappen zetten naar s’mensen volmaaktheid, het doel waarvoor mensen immers naar de aarde komen.

Verheug jullie op je groei, verlies niet de controle over je eigen bestaan, van familie en je naasten.

Onderneem de stappen die nodig zijn om te groeien naar een bestaan op aarde zoals je dat een ieder toewenst.

Leef het, beleef het, geef het aan de mensheid.

                     Een geschenk dat jullie verdienen,

                                  en zo is het.

              De jullie toegewijde Meesters ven Andromeda

          Zich verheugend op jullie zelf gecreëerde toekomst

                           Maak er wat moois van.