Meer over Andromeda

Andromeda-sterrenstelsel (M31), optisch beeld. Het sterrenstelsel bestaat uit een centrale kern omringd door spiraalarmen. Meer gedetailleerde informatie via Wikipedia.

Foto: Robert Gendler
Bron: Getty Images/Science Photo Library RM

Andromeda is een sterrenstelsel, 200 miljoen lichtjaren verwijderd van de aarde. Dit sterrenstelsel ontstond uit de restanten van vele planeten, kometen en meteorieten.

In eerste instantie ontstond uit het restant van Atlantis een deel van dit sterrenstelsel, aangevuld met planeten en meteorieten die aansloten vanuit het heelal en zich op een wijze konden manifesteren naast het al bestaande deel van Andromeda.

Dit samenraapsel is uiteindelijk uitgegroeid tot een geheel, bestaande uit vele planeten, waarvan de bevolking, de Andromedanen, onder andere zorg draagt voor een functioneren van zwaartekracht, stromen water en plantengroei, passend bij vele planeten, verspreid over heel het heelal, waaronder ook de aarde zich bevindt.

Waarom laten de Andromedanen nu van zich horen?

Zorg dragend voor het welzijn van deze planeten bevindt de aarde zich nu in een toestand die zorgen baart, daar haar kwetsbaarheid haar weerloos maakt en het haar onmogelijk maakt nog te groeien naar een beter staat van Zijn.

Uitgeteerd door het menselijk gebruik van de grondstoffen van deze planeet is het nu onze taak in te grijpen waar nodig, en ons kenbaar te maken op de planeet, om deze planeet weer te herleiden naar een oorspronkelijke staat van Zijn, opdat zij kan overleven en onderdak biedt aan eenieder die zijn Goddelijk plan hier op aarde voltooien wil.

Vele Andromedanen integreerden op aarde, gehuld in een menselijk lichaam en aangepast aan de menselijke staat van Zijn, ontdaan van de in hun aanwezige eigenschappen welke zij beleven op Andromeda. Slechts enkelen zijn in staat het leven op aarde in welbevinden te aanvaarden, daar de menselijke norm afwijkt van hun wezenlijke Zijn. Hun kennis, hun weten, hun losstaan van de menselijke waarden ervaren zij als zeer beperkend, maar, wetend van hun taak, het mens-zijn te laten groeien waarvoor deze op aarde zijn, offeren zij hun vrijheid en weten op om deze de mogelijkheid te bieden hun groei op aarde te voltooien.

Deze daad van naastenliefde voeren zij uit in het belang van de aardbewoner, losgekoppeld van welk eigenbelang dan ook. Aanvaard hun hulp in dankbaarheid.

De Andromedanen werken in stilte, dit behoort tot hun taak, vanuit Andromeda uitgevoerd. Daar nu ook de hulp van de aardbewoners noodzakelijk is om de planeet weer leefbaar en bewoonbaar te maken, is het noodzakelijk open te zijn over onze taak en onze aanwezigheid op aarde kenbaar te maken.

Waar ligt Andromeda?

Deze planetennevel, gevestigd in een deel van de Melkweg, wat tot een ander stelsel behoort, was vooreerst een onderdeel van het gegeven Sirius. Hiervan losgekomen voegde het deel van Atlantis zich samen met het deel van Sirius, en restanten van vele planeten, kometen en meteorieten. In deze omgeving ontstond deze nevel, uitgegroeid tot een compact sterrenstelsel, met Sirius en Arcturius een stervormig geheel vormend.

De zeven planeten van de nevel, bestaande uit meerdere elementen zijn opgebouwd uit een chemische stof die verwant is aan een hoog zwavelzuurgehalte, in combinatie met meerdere elementen, die van een veranderende samenstelling kunnen zijn, ten einde een samenhangende basis te vormen voor dit als nevel bekend staand sterrenstelsel.

Bewoond door meerdere rassen wordt het heelal vanuit dit stelsel, in samenwerking met Goddelijke bron en vele andere rassen, bestuurd en onderhouden, groeiend naar het heelal waar eenieder op eigen wijze zijn ware wezenszijn mag beleven. Vanuit het gegeven zorg te dragen voor elk levend wezen bevinden wij, de Andromedanen, ons dus nu ook op Aarde om hier het groeien naar een liefdevolle plaats in het heelal mogelijk te maken.

Wij groeten jou met heel ons hart,
De Meesters van Andromeda
.