Nieuwsbrief 53 (17 september 2021)

Deze nieuwsbrief, lieve allemaal, wil jullie de moed geven het leven zoals het zich aandient met vreugde te begroeten en vol enthousiasme het volgende stuk van je leven te creëren zoals jullie dat verantwoord vinden naar de aarde en de mensheid toe.

Weet van de prachtige Goddelijke aanwezigheid in je leven en laat dit vooral op de voorgrond treden, zodat jouw prachtige wezenszijn tot volle bloei komt.

Ontvang alle veranderingen in je leven met een open mind, laat oordelen los en creëer, dat is jullie taak de volgende tijd.

Ervaar je bestaan als een geschenk aan deze tijd van evolutie, waarin wij allen mogen toegroeien naar onze uiterste, prachtige vorm van het mensenbestaan, de dualiteit met stappen overwinnend, omdat nu de tijd is aangebroken waarin wij onze laatste stappen zetten naar s’mensen volmaaktheid, het doel waarvoor mensen immers naar de aarde komen.

Verheug jullie op je groei, verlies niet de controle over je eigen bestaan, van familie en je naasten.

Onderneem de stappen die nodig zijn om te groeien naar een bestaan op aarde zoals je dat een ieder toewenst.

Leef het, beleef het, geef het aan de mensheid.

                     Een geschenk dat jullie verdienen,

                                  en zo is het.

              De jullie toegewijde Meesters ven Andromeda

          Zich verheugend op jullie zelf gecreëerde toekomst

                           Maak er wat moois van.

Nieuwsbrief 52 (03 september 2021)

Tot onze grote verbazing blijken sommigen te verwachten dat als ze op schrift hun toekomstige aarde creëerden en etenswaar en drinken insloegen dat dan binnen een week de volledige creatie uitgevoerd zou zijn.

Weet dat God beslist wanneer de omwenteling zal zijn. Geen enkel mens of groep heeft te bepalen wanneer dit zal zijn.

Pas als wereldwijd een eenheid tussen de mensen ontstaat zal deze omwenteling mogelijk zijn. Ga dus aan de slag door elkaar hoog te achten, ieder waarderend daar ieder een Godswezen is, laat je niet ringeloren door het oordeel van anderen, heb zelf geen oordeel, dan verlaag je jezelf en je verhoogde trillingsfrequentie, die nu het hoogste niveau op aarde bereikte bij diegenen die openstaan voor de veranderingen in hem- of haarzelf.

Sommigen bemerken niet dat er in de nacht een verandering in jezelf plaatsvindt, anderen bemerken de verhoogde trillingsfrequentie, het gebeurd zoals het voor ieder bestemd is.

Geen 2 mensen zijn identiek, ieder beleeft zijn eigen leven en groei op een andere manier.

De verwachting dat alles binnen een bepaalde tijd opgelost zal zijn, de aarde gezond, de mensheid een elkaar waarderende eenheid, moet beseffen dat we allen een ommedraai binnen ons  wezenszijn beleven, die in deze evolutie van de mens en de aarde niet in een week gebeurd zal zijn, maar langere tijd in beslag zal nemen.

Verdiep je in je diepste wezenszijn, laat oordelen los en laat de liefde Gods toe in je leven om de juiste groei door te maken die er in de evolutie ooit plaatsvond. Steun elkaar en begeleid elkaar, groei naar de eenheid.

De jullie begeleidende Meesters van Andromeda die in hun nieuwsbrieven de woorden Gods doorgeven aan jullie. Zodat jullie groei voltooid geraakt

Nieuwsbrief 51 (21 augustus 2021)

Vandaag de dag neemt het leven een wending die voor velen verrassend zal zijn. Veel tegenwerking ervarend in alles wat er gebeurt in de mens zelf, wel of niet vaccineren, wel of niet snel-testen of anderzijds testen. Een sluier van onrust legde zich wereldwijd over de mensheid. Nu de paus ook oproept tot vaccineren vertolkte hij 2 doelstellingen. De rijke landen met teveel aan vaccins schenken deze aan de arme landen, en de vrije keuze tot het wel of niet gevaccineerd willen worden nam de paus niet in acht. Beter verwoord zou het zijn geweest als zijn boodschap op een andere wijze samengesteld was. Als voorbeeld dienen wij het volgende in acht te nemen. Ieder mens heeft een vrije wil, en een meestal prachtig immuunsysteem. De mens is een door God geschapen volmaakt wezen, het is niet nodig tegen je wil in iets te moeten doen wat je eigen immuunsysteem kapot maakt, waar deze vaccins toe kunnen leiden, daar zij immers onvoldoende getest zijn op de mens van zeer verschillende leeftijdsgroepen. De paus meent het waarachtig goed, maar maakt net als jullie zelf een zware tijd door. De niet gevaccineerden worden gekleineerd, zelfs vernederd of gedwongen door familie, vrienden, regering als zijnde niet verantwoord bezig. Volg vooral jezelf. Binnen korte tijd wordt het duidelijk dat de nietgevaccineerden de juiste keuze maakten. Maar bovenal, res-pecteer elkaar, en ieders vrije wil, en laat je leiden door liefde voor elkaar, dat is waar wij met zijn allen door verbonden zullen blijven en de tijdelijke sluier oplossen die de mensheid in zijn greep heeft. Weet dat wij jullie allen begeleiden en zonder onderscheid Jullie alle goeds toewensen, ga ervoor, sta ervoor

God en al zijn helpenden zijn er voor jullie.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda