Nieuwsbrief 77 (10 september 2022)

Door jullie verbondenheid met God en al zijn Godshelpenden,waar jullie, lieve aardbewoners, ook deel van uitmaken, zal nu de tijd zijn aangebroken de aarde weer te herleiden naar het Aards Paradijs te zijn, zoals God dit bedoeld heeft. Spreek daarom 3 maal daags de volgende bede uit als het kan in gezamenlijkheid, houd de volgende tijden aan als dit mogelijk is, 9 uur in de ochtend, 16 uur in de middag en 21 uur in de avond.

Heer God, laat de aarde weer een veilige thuishaven zijn voor iedere aardbewoner. Laat iedere aardbewoner weer voorzien zijn van alles wat benodigd is voor een gezond en veilig leven. Dat de levensmiddelen die in de supermarkt voorhanden zijn enkel gezonde ingrediënten bevatten, en gevrijwaard zijn van de vaak zeer gevaarlijke chemische toevoegingen die vaak in de landbouw of voor voeding van de dieren die door ons, vleesetende liefhebber ook in ons lichaam belanden. Wees je hier bewust van en probeer deze producten te vermijden.

Wees alert en eet alleen datgene wat je gezond en sterk maakt.

Dit vraagt God aan jou, in samenwerking met de Meesters van Andromeda, zodat de aarde weer zijn volledige taak ten opzichte van de overige planeten in het heelal vervullen kan. Wees je bewust van je eigen rol in deze weer gezond makende taak de aarde weer te herstellen en zo weer het planetenstelsel in evenwicht brengt waardoor wij als mensheid wellicht de dualiteit achter ons kunnen laten. Ga er dus voor.

              GOD VRAAGT DIT AAN JULLIE EN LAAT DIT VIA

                De Meesters van Andromeda tot jullie komen

Eén antwoord op “Nieuwsbrief 77 (10 september 2022)”

  1. Dank u wel voor uw bericht.
    Toch heb ik, als vegetariër, grote moeite met ‘ vleesetende liefhebber ook in ons lichaam belanden.’
    Ik weet werkelijk niet wat ik hiermee aan moet. Ben er altijd van overtuigd geweest dat Here God ons niet geschapen heeft als dieren etende aardbewoner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *