Nieuwsbrief 19 (24 mei 2020)

Nu, in de natijd van het coronavirus, is het van belang goed te beseffen dat dit virus op velerlei manier overleeft. Neem dus toch alle voorzorgsmaatregelen in acht, om zo onnodige verspreiding van dit virus te voorkomen. Draag waar mogelijk een mondkapje, en zorg voor de juiste hygiéne, jullie welbekend.

Behoed jezelf voor angst, dit verzwakt je immuunsysteem en maakt je een makkelijke prooi voor het virus.

De maatregelen nemen nog enige tijd in beslag, daarnaast ontstaat een welgemeende interesse in het welbevinden van de ander, in de afgelopen tijd een welhaast uitgestorven verschijnsel.

Realiseer je nu dat jouw interesse in de ander voedsel is voor het welbehagen van de ander, laat dus niet na je met de ander te verbinden met alle middelen die je ter beschikking staan, uitgezonderd persoonlijk contact.

Weet dat dit virus niet enkel dodelijk is, maar ook verbroedering teweeg brengt.

Geniet hiervan en besef de rijkdom voor jezelf en de ander.

 Wees sterk en leef in liefde.

       De jullie met zorg omringende Meesters van Andromeda.

Nieuwsbrief 18 (10 mei 2020)

Wil je weten op welke wijze je de aarde dienen kunt? Ga dan in rust en vermijd drukte en ongewisheden in je leven daar deze enkel chaos veroorzaken.

Veroorloof je nu, in deze tijd van overgang naar een volgende fase in de evolutie van de aarde, elke dag een tijd ter beschikking te houden voor je eigen rust en het groeiproces wat passend is voor jou, te doorleven en je te leiden op het pad waarvoor je hier op aarde kwam.

Verheug je op de komende ontwikkeling, niet voorzien door jou, maar wel in samengaan met jou gepland voordat je hier kwam.

Weet de fase waarin je nu belandt te benutten door je niet enkel te laten leiden door maatschappelijke eisen en voorwaarden, maar door hetgeen je Goddelijk hart je laat weten.

In rust verkerend zul je je hart voelen en het zal jou de duidelijkheid verschaffen die je benodigt om je plan hier op aarde te leven en te voltooien.

Keer dus terug in rust en wordt tenvolle diegene die je bent.

De jou begeleidende Meesters van Andromeda, in samengaan met God en zijn goedwillende helpenden

Nieuwsbrief 17 (26 april 2020)

Nu we zover zijn dat we weer in contact komen met ons diepste zelf, doordat we verplicht werden meer in ons huis te verblijven als gebruikelijk, zijn wij, Meesters van Andromeda, verheugd te mogen bemerken dat velen terugkeerden naar hun ware Zijn, hierdoor een blik gooiend verder als het zichtbare, realiseren velen zich nu weer dat de verbondenheid met de onzichtbare goedwillende helpenden van belang is, zodat hun handreikingen naar eenieder verlopen in een open contact, bereikbaar voor eenieder die zich openstelt voor ons en zo de persoonlijke boodschap kan opvangen, in de begeleiding op de levensweg die te gaan is.

Vertrouw op jezelf, stel je open, en leg contact met ons, weet wel dat goed aarden vooraf een noodzaak is ter voorkoming van contact met entiteiten die wellicht minder goede bedoelingen hebben.

Weet je gesteund door ons, en besluit nu in samengaan met ons je leven door te brengen zoals jij dit zelf plande voor je hier op aarde kwam.

Verheug je op de toekomst, het samengaan met engelen en Meesters, en weet hierdoor je eigen groei te verheffen, naar een voor jou wellicht onbegrijpelijke staat van Zijn, gelijk aan engelen en Meesters.

We zijn blij jullie te mogen kennen en te mogen begeleiden naar deze mooie gelijkwaardigheid.

                                        Dank voor jullie Zijn

                              De Meesters van Andromeda

                    God verheugt zich ook op jullie groei