Nieuwsbrief 23 (25 juli 2020)

We willen jullie laten weten dat jullie inspanningen ten bate van de aarde en de mensheid, vruchten afwerpen. Al op enkele plekken op aarde ontstaat al een korst op aarde , die de sterkte vertegenwoordigt van de toekomstige heling van de aarde.

Deze plekken zijn onbewoond en nog niet opgemerkt door hen die de ware zorg voor de aarde een warm hart toedragen .

Weet dat deze ontwikkeling van herstel van korst van de aarde, zodanig bespoedigt dat het een troostende gedachte voor velen is te weten van het eeuwig bestaan van de aarde.

Ook, vanwege het onmerkbaar opknappen van de aarde, duidt dit erop dat vele mededelingen over het ingrijpen van vele buitenaardsen absoluut onnodig zijn, door het weten dat het herstel dusdanige vormen aanneemt dat deze vijandige buitenaardsen buiten werking gesteld zijn, mede door jullie meditaties en toewijding een mens te willen zijn dat er voor kiest een Goddelijke vlam in zich te dragen en deze te willen inzetten voor het volledig behoud van de aarde.

Dank voor jullie inzet, samen met jullie hulp, steun en toewijding is de hoop op het herstel van de aarde deels al een feit. Ga door met jullie meditaties en toewijding, daar dit het herstel van de aarde voorspoedig doet verlopen.

Dank, dank, dank, ook in Gods naam.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 22 (11 juli 2020)

Door de vele benauwende omstandigheden, niet enkel door de pandemie, maar ook door onze bewustwording van al wat in deze maatschappij tot een soms mensonwaardig gebeuren leidt.

Daarom willen we jullie om extra steun vragen. Richt je aandacht en meeleven op ieder waarvan je weet dat zij, alleen in deze maatschappij staand, toch weer aansluiting van familie, vrienden en kennissen in liefde mogen ervaren. Hun afgescheiden zijn van elk menselijk contact leidde tot grote eenzaamheid en somtijds wanhoop.

Nu breekt de tijd weer aan dat we elkaars bestaan mogen verblijden met het bestaan van onszelf. Wetend van onze Goddelijkheid in onszelf is de menselijke toenadering tot elkaar gebleken een groot goed te zijn.

Wees blij met elkaar, geniet van elkaars verscheidenheid, en weet van elkaars grootheid. Stap weer in het leven zoals je werkelijk wilt zijn, in volle kracht, toegewijd aan jezelf en degenen die je omringen.

Weet, dat jezelf een bevestiging van het grootse bestaan op aarde bent en door je aanwezigheid bijdraagt aan het welzijn van de aarde en haar bewoners. Wij danken voor je Zijn, en bieden steun waar jij dit nodig acht.

Vraag, en je krijgt antwoord. Wees alert op tekens die op je pad komen, ook zij zijn een wegwijzer voor jou, door ons, de Meesters van Andromeda aangereikt aan jou. De jou ondersteunende Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 21 (21 juni 2020)

Aan jullie, lieve aardebewoners, vragen we nu je aandacht te richten op het gebeuren dat zich momenteel voltrekt in de maatschappij waarin jullie allen leven.

Tekortgedaan door de beperkende coronamaatregelen, ontstaat nu de behoefte door te slaan naar weer de maatschappij zoals deze vóór het coronagebeuren was.

Vermijd het leven wat voorafging aan de pandemie, en vervang het door een leven, in verbondenheid met diegenen in wie jouw ware goddelijkheid herkend wordt.

Beleef dit ten diepste en wacht in vreugde je ware groei af, die je brengt bij jouw ware Zijn. Laat deze vreugde jouw deel worden, en weet dat de stap in de evolutie die nu gezet wordt voor jou van groot belang is.

Laat je niet misleiden door verlangens die tot het verleden behoren. Weet dat je groei enkel voltooid geraakt door je wil de volmaaktheid te willen bereiken en te leven met het weten van de cohesie tussen allen.

Verlaag je niet naar het toegeven aan dat wat je voorheen als je recht beschouwde, maar waarvan je nu weet dat dit beschadigend kan zijn voor je medeaardbewoners of de prach-tige planeet die je bewoont.

                   De Meesters van Andromeda ondersteunen jullie bij deze groei naar je ware Zijn.

Ps. In verband met de vakantie zullen er geen videoboodschappen opgenomen worden.