Nieuwsbrief 79 (29 oktober 2022)

Voor al onze toegewijde aardbewoners een bericht dat weer richting geeft aan de te treffen voorbereidingen.

Vooral ontspannen lectuur voorhanden hebbend, voldoende eetwaar voor anderhalve week, water, medicijnen en vooral lekkere warme kleding voor als de verwarming uitvalt.

De belangrijkste raad is opgewekt en monter door het leven te stappen zoals het zich aandient.

Ook schrijfgerei en papier is handig voorhanden te hebben zodat je alles kunt opschrijven wat anders is als dat je dat voorheen meemaakt. Hierdoor krijg je een beter zicht op hetgeen wat gaat ontstaan, je volgt dan de ontwikkeling naar de nieuwe aarde op de voet en weet waarom dit alles gebeurd en ook noodzakelijk is.

We willen immers allemaal gelukkig vertoeven op de mooie planeet aarde. Lieve aardbewoners, geniet van alles wat veranderd. Weet dat wij jullie aardbewoners met vele Godshelpenden ondersteunen.

                     Alle liefs van de

                     Meesters van Andromeda                      In samenwerking met God

Nieuwsbrief 78 (08 oktober 2022)

Wat wij jullie willen laten weten is het volgende. Velen van jullie staan klaar de groet verandering te doorstaan, daar jullie al veel voorbereidingen troffen voor als de normaliter aanwezige voorzieningen tijdelijk uitvallen, dus hamsteren is echt niet nodig. Wel is het goed te zorgen dat je 30 liter water per persoon ter beschikking hebt. De meesten van jullie voorzagen hier al in.

Verheug je op de komende veranderingen, jullie zullen er even aan moeten wennen, maar verheugd en gelukkig deze veranderingen als volkomen gelukkig makend  te gaan beleven.

Blijf rustig en kalm, alles komt goed, en ten goede aan allemaal

                     Dit sprak God tot jullie.

              De meesters van Andromeda zijn

                     Zijn medehelpers

                     Dank aan hun.

Nieuwsbrief 77 (10 september 2022)

Door jullie verbondenheid met God en al zijn Godshelpenden,waar jullie, lieve aardbewoners, ook deel van uitmaken, zal nu de tijd zijn aangebroken de aarde weer te herleiden naar het Aards Paradijs te zijn, zoals God dit bedoeld heeft. Spreek daarom 3 maal daags de volgende bede uit als het kan in gezamenlijkheid, houd de volgende tijden aan als dit mogelijk is, 9 uur in de ochtend, 16 uur in de middag en 21 uur in de avond.

Heer God, laat de aarde weer een veilige thuishaven zijn voor iedere aardbewoner. Laat iedere aardbewoner weer voorzien zijn van alles wat benodigd is voor een gezond en veilig leven. Dat de levensmiddelen die in de supermarkt voorhanden zijn enkel gezonde ingrediƫnten bevatten, en gevrijwaard zijn van de vaak zeer gevaarlijke chemische toevoegingen die vaak in de landbouw of voor voeding van de dieren die door ons, vleesetende liefhebber ook in ons lichaam belanden. Wees je hier bewust van en probeer deze producten te vermijden.

Wees alert en eet alleen datgene wat je gezond en sterk maakt.

Dit vraagt God aan jou, in samenwerking met de Meesters van Andromeda, zodat de aarde weer zijn volledige taak ten opzichte van de overige planeten in het heelal vervullen kan. Wees je bewust van je eigen rol in deze weer gezond makende taak de aarde weer te herstellen en zo weer het planetenstelsel in evenwicht brengt waardoor wij als mensheid wellicht de dualiteit achter ons kunnen laten. Ga er dus voor.

              GOD VRAAGT DIT AAN JULLIE EN LAAT DIT VIA

                De Meesters van Andromeda tot jullie komen