Welkom

Welkom medescheppers van de Nieuwe Aarde

Graag begeleiden wij, de Meesters van Andromeda, jullie in de weg die jullie bewandelen om de Nieuwe Aarde te creëren. Weet dat wij er zijn en klaar staan om jullie vragen te beantwoorden. Weet dat je altijd een beroep op ons kunt doen.

Wij verheugen ons op de samenwerking die zal ontstaan.
De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Onder andere komt aan de orde in onze nieuwe boodschappen:

In wezen bij jezelf
Weet je wie je bent
Weet je wat je wilt
Ben je gelukkig met jezelf
Voel je je thuis bij jezelf
Hoe kun je dit bereiken
Hoe werk je aan jezelf
Hoe vergeet je je beperkende denkwijze
Kom uit bij je hart
En leef je leven zoals jij bent
In samengaan met ieder die in jouw hart leeft

Ik, Marjo van Knippenberg, kunstenaar en opgevoed in het katholieke zuiden van het land, zwoer in de loop van mijn leven elk godsdienstig beleven af. Ik schreef mij uit bij de Rooms-Katholieke Kerk, omdat ik het onder andere niet eens ben met de man/vrouw-verdeling vanuit het katholieke oogpunt.

Nieuwsgierig geworden door het verhaal van Aidan Storey, die vertelde over zijn beleven met de engelen, geraakte ik in de ban van dat, wat volgens mij echt niet bestond. Er volgde een reading bij Aidan. Hij vertelde mij dat ik zou schilderen onder de leiding van engelen. Ik kon dat niet geloven, maar probeerde toch in contact te komen met hen die niet bestonden. En zo waar, ik kreeg zeer detaillistische aanwijzingen bij het schilderen. Hetgeen ik schilderde was van een totaal andere aard, als dat ik zelf normaliter ter beschikking heb.

Ook de bijbehorende teksten wijken af van mijn taalgebruik, maar leiden naar een persoonlijke groei van hen, die deze kaarten gebruiken. Mijn begeleiders blijken de Meesters van Andromeda te zijn. Zij verklaarden ooit de Twaalf Apostelen te zijn geweest. Tevens bleek dat ikzelf ook afkomstig ben van Andromeda.

Taak van de Meesters van Andromeda

De Meesters van Andromeda en ik, hebben de taak deze kaarten en boeken in het belang van eenieder, die zich in wil zetten voor een groei naar zijn diepste eigen Wezen, aan te reiken. Daarom bieden wij de mogelijkheid deze kaarten en handleiding voor dit doel beschikbaar te stellen. En hier is dan deze prachtige handreiking, energetisch geladen door de Meesters van Andromeda, een prachtige groei veroorzakend bij eenieder die deze kaarten gebruikt.

Ook volgden er nog meer boodschappen en hieruit ontstond een tweede boek, ook te gebruiken in combinatie met de kaarten, bedoeld voor hen die zich actief willen inzetten bij het mede scheppen van de Nieuwe Aarde. Dat waar wij allemaal naar verlangen.

Helpende hand

Weet, dat de Meesters van Andromeda graag met jullie in contact komen, en een helpende hand bieden bij jullie groei. Zij zijn ook hier, en net zoals ik, Marjo van Knippenberg de begeleiding kreeg, kan iedereen zich openstellen voor hun en elke vraag wordt beantwoord.

Aard je voorheen goed, opdat enkel zij toegang tot je hebben, waarmee jij in contact wil komen. Hopend op een mooie samenwerking met jou,
De Meesters van Andromeda.

Handreikingen

In Wezen bij Jezelf
Kaartenbox met 42 kaarten en Handleiding

De Meesters van Andromeda reikten kunstenaar Marjo van Knippenberg teksten en schilderingen aan voor 42 kleurrijke kaarten, samengebracht met een duidelijke Handleiding in een fraaie kaartenbox. De schilderingen zijn door de Meesters energetisch geladen : door het werken met de kaarten wordt de energie – die op dat moment voor jou persoonlijk van bijzonder belang is – overgedragen.

Een eigen taal

De schilderingen zijn geen traditionele, ‘zoete’ beelden, maar hebben een geheel eigen beeldentaal. De boodschappen gaan niet over het verleden, maar over het heden en de toekomst en – meer specifiek – over jouw rol daarin.

De kaarten raken je in je wezenlijke Zijn en begeleiden je op jouw eigen weg en in jouw eigen levensplan. Ze bieden je de mogelijkheid verder te groeien naar een volledig jezelf zijn. Dit is nodig om op deze planeet te volgroeien naar je eigen Goddelijke grootheid.

Anders dan je gewend bent

Een kaart gebruik je voor langere tijd dan je gewend bent. De kaarten laten je ervaren WIE je werkelijk bent en WAT je gaat ontwikkelen, om jouw rol op deze planeet ten volle te kunnen waarmaken.

Goed om te weten hoe deze kaarten te gebruiken

Je zult merken dat de taal van de Meesters iets afwijkt van het gebruikelijke Nederlands. Deze woorden zijn bewust zo geformuleerd, zodat ze meer aandacht krijgen en de inhoud beter kan worden opgenomen.

Laat de energie van de kaart enkele dagen tot je komen en lees de bijbehorende tekst meermaals door. Als de inhoud volledig tot je gekomen is, kan een volgende kaart een vervolg geven aan je ontwikkeling.

Let op! De codes van elke kaart in de kaartenset zijn energetisch geladen. Kortom, foto’s en/of kopieën van de kaarten missen de energetische lading en hebben dus niet het gewenste effect die de Meesters van Andromeda voor ogen hebben.

Te bestellen via bol.com

In Wezen bij Jezelf’, kaartenset
42 kaarten + Handleiding – Euro 29,60 – ISBN 978- 90-825408-6-4

Boodschappen van de Meesters van Andromeda
Voor medescheppers van de Nieuwe Aarde

In aanvulling op de kaartenset ontstond een uitgebreider boek met boodschappen, voor wie mee wil zorgen voor het welzijn van de Aarde.

Ook dit tweede boek gebruik je in combinatie met de kaartenset. Maar de ‘Boodschappen van de Meesters van Andromeda‘ zijn enkel voor jou bestemd, wanneer je actief wil deelnemen aan het proces, de Aarde te hervormen tot een planeet, die behouden blijft voor allen, die in eensgezindheid met de planeet en haar bewoners, de harmonie en het geluk willen beleven, zoals dat oorspronkelijk bedoeld was.

Slechts zij die beseffen dat het behoud van de planeet Aarde van belang is om te kunnen groeien naar het ware Zijn, zal het boek doeltreffend de weg wijzen naar het verwezenlijken van een gelukzalig bestaan op deze planeet. Dit mede vormgegeven door jou, als medeschepper van de Nieuwe Aarde, in samenwerking met God en vele Godshelpenden.

Te bestellen via bol.com

Voor medescheppers van de Nieuwe Aarde’
hardcover, 96 pagina’s – Euro 19,20 – ISBN 978-90-825408-7-1

Lezingen

Marjo van Knippenberg

Wil je graag horen wat de Meesters van Andromeda mij lieten weten, zodat ik dat aan jullie vertellen kan?

Organiseer dan thuis of in jullie (bewustzijns)centrum en/of organisatie een bijeenkomst voor die mensen, die hun persoonlijke groei en het welzijn van de planeet aarde nastreven. Graag kom ik jullie vertellen over mijn contact met de Meesters en hun liefdevolle boodschap.

Jouw bijdrage en inspanningen om dit samen te organiseren stellen de Meesters zeer op prijs. Jullie welzijn en die van de planeet Aarde liggen hun heel nauw aan het hart.

Groeten,
Marjo van Knippenberg

Wil je graag een lezing bijwonen? Dan kan door op de onderstaande knop te klikken!

Handig om te weten…

Ik vertel mijn verhaal middels een PowerPoint Presentatie. Derhalve heb ik een beamer en een scherm nodig.

Elke lezing ontstaat in overleg met de Meesters van Andromeda. De Meesters geven aan, welke schilderingen ik speciaal voor de groep mee mag nemen, zodat de juiste energie voor deze groep overgedragen wordt.

Verder kunnen mensen op locatie of via Bol.com de handreikingen van de Meesters kopen.

‘In Wezen bij Jezelf’ kaartenbox + Handleiding (Euro 24,90) ‘Boodschappen van de Meesters van Andromeda voor medescheppers van de Nieuwe Aarde’ hardcover boek (Euro 14,90).

Contact

Via mijn mail kun je contact opnemen om een afspraak te maken.
inwezenbijjezelf@gmail.com

Contact

inwezenbijjezelf@gmail.com
+31 6 20 88 14 32

De Meesters van Andromeda | Contact met Marjo van Knippenberg