Welkom medescheppers van de Nieuwe Aarde

Wij, de Meesters van Andromeda, zijn verheugd te vernemen dat jij hier bent. Het geeft jou de mogelijkheid om kennis te maken met ons en ons de mogelijkheid in verbinding te komen met jou.

Adromeda is een sterrenstelsel, bestaande uit vele planeten, waarvan de bewoners onder andere zorgdragen voor het functioneren van de zwaartekracht, het stromen van het water en de plantengroei. Wij doen dit op die wijze die past bij de vele planeten; verspreid over heel het heelal, waaronder ook de Aarde.

Zorgdragend voor het welzijn van deze planeten bevindt de Aarde zich nu in een toestand die ons zorgen baart. Haar kwetsbaarheid maakt haar weerloos onmogelijk te groeien naar een beter staat van Zijn. Het is daarom dat wij hebben besloten ons kenbaar te maken, zodat we de Aarde terugleiden naar haar oorspronkelijke staat van Zijn. 

Graag begeleiden wij, de Meesters van Andromeda, jullie in de weg die jullie bewandelen om de Nieuwe Aarde te creëren. Weet dat wij er zijn, klaar staan om jullie vragen te beantwoorden, en dat je altijd een beroep kunt doen op ons.

Om de Aarde en eenieder te ondersteunen die zich wil inzetten te groeien naar Zijn diepste Wezen, hebben wij, in samenwerking met Marjo van Knippenberg, een drietal handreikingen tot leven gebracht.

Wil je meer weten over Marjo en de totstandkoming van deze handreikingen, klik hier.

Meer lezen over Andromeda? Klik dan hier.

Handreikingen

In Wezen bij Jezelf Kaartenbox met 42 kaarten en Handleiding


De Meesters van Andromeda reikten teksten en schilderingen aan voor 42 kleurrijke kaarten, samengebracht met een duidelijke Handleiding in een fraaie kaartenbox. De schilderingen en boekjes zijn door de Meesters energetisch geladen. Door het werken met de kaarten wordt de energie, die op dat moment voor jou persoonlijk van bijzonder belang is, overgedragen.

Een eigen taal

De schilderingen zijn geen traditionele, ‘zoete’ beelden, maar hebben een geheel eigen beeldentaal. De boodschappen gaan niet over het verleden, maar over het heden en de toekomst en, meer specifiek, over jouw rol daarin.

De kaarten raken je in je wezenlijke Zijn en begeleiden je op jouw eigen weg en in jouw eigen levensplan. Ze bieden je de mogelijkheid verder te groeien naar een volledig jezelf zijn. Dit is nodig om op deze planeet te volgroeien naar je eigen Goddelijke grootheid.

Waar helpen de kaarten je bij?

– Je eigen Wezen gaan herkennen
– Meer duidelijkheid krijgen wat je wilt
– Het geluk vinden in jezelf
– Thuiskomen bij jezelf
– Duidelijkheid in hoe dit te bereiken
– Je beperkende denkwijzen los te laten
– Je leven te leven zoals jij bent
– Dichterbij je hart te komen

Goed om te weten hoe deze kaarten te gebruiken

Je zult merken dat de taal van de Meesters iets afwijkt van het gebruikelijke Nederlands. Deze woorden zijn bewust zo geformuleerd, zodat ze meer aandacht krijgen en de inhoud beter kan worden opgenomen.

Laat de energie van de kaart enkele dagen tot je komen en lees de bijbehorende tekst meermaals door. Als de inhoud volledig tot je gekomen is, kan een volgende kaart een vervolg geven aan je ontwikkeling. Een kaart gebruik je voor langere tijd dan je gewend bent. De kaarten laten je ervaren WIE je werkelijk bent en WAT je gaat ontwikkelen, om jouw rol op deze planeet ten volle te kunnen waarmaken.

Let op! De codes van elke kaart in de kaartenset zijn energetisch geladen. Kortom, foto’s en/of kopieën van de kaarten missen de energetische lading en hebben dus niet het gewenste effect.

Deze kaartenset is verkrijgbaar bij:

Bol.com: ‘In Wezen bij Jezelf’, kaartenset
42 kaarten + Handleiding – Euro 29,60 – ISBN 978- 90-825408-6-4

Avalon Roermond, Paredisstraat 1, 6041 JW Roermond
https://www.avalonroermond.nl/

Universum, Rijksweg Centrum 20, 6161 EE Geleen
https://www.facebook.com/universumnewage/

———————————————————————————————————

Boodschappen van de Meesters van Andromeda
Voor medescheppers van de Nieuwe Aarde

In aanvulling op de kaartenset ontstond een uitgebreider boek met boodschappen, voor wie mee wil zorgen voor het welzijn van de Aarde.

Ook dit tweede boek gebruik je in combinatie met de kaartenset. Maar de ‘Boodschappen van de Meesters van Andromeda‘ zijn enkel voor jou bestemd, wanneer je actief wil deelnemen aan het proces, de Aarde te hervormen tot een planeet, die behouden blijft voor allen, die in eensgezindheid met de planeet en haar bewoners, de harmonie en het geluk willen beleven, zoals dat oorspronkelijk bedoeld was.

Slechts zij die beseffen dat het behoud van de planeet Aarde van belang is om te kunnen groeien naar het ware Zijn, zal het boek doeltreffend de weg wijzen naar het verwezenlijken van een gelukzalig bestaan op deze planeet. Dit mede vormgegeven door jou, als medeschepper van de Nieuwe Aarde, in samenwerking met de Goddelijke bron en vele Godshelpenden.

Deze kaartenset is verkrijgbaar bij:

Bol.com:Voor medescheppers van de Nieuwe Aarde’
hardcover, 96 pagina’s – Euro 19,20 – ISBN 978-90-825408-7-1

Avalon Roermond, Paredisstraat 1, 6041 JW Roermond
https://www.avalonroermond.nl/

Universum, Rijksweg Centrum 20, 6161 EE Geleen
https://www.facebook.com/universumnewage/

Lezingen

De Meesters van Andromeda | Contact met Marjo van Knippenberg

Helaas vinden er op dit moment geen lezingen meer plaats.

———————————–

Naast de schilderingen en bijbehorende teksten verzorg ik op verzoek van de Meesters lezingen. Deze lezingen hebben als doel meer inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de Aarde. 

We staan op dit moment, zowel persoonlijk, maatschappelijk als wereldwijd voor enorm veel uitdagingen. Uitdagingen die in de kern te maken hebben met het vinden van verbinding en verbondenheid met alles wat leeft. Vaak lijkt deze verbondenheid ver te zoeken en daarmee de hoop verloren, EN toch is dit niet nodig.

In mijn lezingen geef ik boodschappen die het mogelijk maken met een nieuwe blik naar jouwzelf, de wereld en haar ontwikkeling te kijken. Het geeft jou de mogelijkheid hoop en vreugde binnen jezelf en alle mensen om je heen weer tot leven te brengen.  

Wil je meer te weten komen over de ontwikkelingen van de Aarde en hoe jijzelf de weg richting de Nieuwe Aarde kunt bewandelen?

Contact

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com