Nieuwsbrief 77 (10 september 2022)

Door jullie verbondenheid met God en al zijn Godshelpenden,waar jullie, lieve aardbewoners, ook deel van uitmaken, zal nu de tijd zijn aangebroken de aarde weer te herleiden naar het Aards Paradijs te zijn, zoals God dit bedoeld heeft. Spreek daarom 3 maal daags de volgende bede uit als het kan in gezamenlijkheid, houd de volgende tijden aan als dit mogelijk is, 9 uur in de ochtend, 16 uur in de middag en 21 uur in de avond.

Heer God, laat de aarde weer een veilige thuishaven zijn voor iedere aardbewoner. Laat iedere aardbewoner weer voorzien zijn van alles wat benodigd is voor een gezond en veilig leven. Dat de levensmiddelen die in de supermarkt voorhanden zijn enkel gezonde ingrediënten bevatten, en gevrijwaard zijn van de vaak zeer gevaarlijke chemische toevoegingen die vaak in de landbouw of voor voeding van de dieren die door ons, vleesetende liefhebber ook in ons lichaam belanden. Wees je hier bewust van en probeer deze producten te vermijden.

Wees alert en eet alleen datgene wat je gezond en sterk maakt.

Dit vraagt God aan jou, in samenwerking met de Meesters van Andromeda, zodat de aarde weer zijn volledige taak ten opzichte van de overige planeten in het heelal vervullen kan. Wees je bewust van je eigen rol in deze weer gezond makende taak de aarde weer te herstellen en zo weer het planetenstelsel in evenwicht brengt waardoor wij als mensheid wellicht de dualiteit achter ons kunnen laten. Ga er dus voor.

              GOD VRAAGT DIT AAN JULLIE EN LAAT DIT VIA

                De Meesters van Andromeda tot jullie komen

Nieuwsbrief 76 (27 augustus 2022)

Lieve aardbewoners, zoek de eenheid op, vermijd elkaar niet meer maar verblijd elkaar met weer in verbondenheid en begrip voor elkaar de eenheid te laten ontstaan waardoor de kracht van de eensgezinden toeneemt en een aarde kan creëren die bedoeld is een prettige thuishaven te zijn voor iedereen. Niet enkel voor de welgestelden, maar voor allen die door de komst van de eenheid weer een aarde kunnen laten ontstaan waardoor ieder zich welbevind. Ga ervoor, begraaf je negatieve en angstige gedachten, maar maak de omslag het goede te laten ontstaan door je eigen gedachtewereld, doe het en leef het.

We laten jullie dit nogmaals weten, zodat jullie het positieve te scheppen niet vergeten.

De Meesters van Andromeda

Vragen ook namens God,

Dit te doen en te blijven doen

Geef niet op, creëer het goede

Nieuwsbrief 75 (13 augustus 2022)

)Deze keer is het voor alle aardbewoners van groot belang altijd het mooie en goede van het bewonen van de planeet aarde op de voorgrond te plaatsen. Wij, Meesters van Andromeda, brachten dit gegeven al regelmatig onder jullie aandacht, maar we zijn toch enigszins verbijsterd over het gemak waar de mens zich vol overgave op stort op hetgeen wat als onaangenaam beschouwd wordt.

Jullie zijn er allemaal van op de hoogte dat vanuit het morfogenetische veld elk woord en elke gedachte terugkeert naar de aarde. Dit betekend dus dat jullie de aarde niet naar het Aards Paradijs laten groeien, maar dat jullie de wantoestand op aarde in stand houden en zelfs nog laten groeien.

Wij attenderen jullie erop dat het mede creëren naar het aarts paradijs de opdracht van God aan jullie is. Jullie zijn geschapen naar zijn evenbeeld, en hebben dus een scheppingskracht.

Pak je taak op en creëer ingedachte datgene dat gene wat je  noodzakelijk acht om de planeet aarde weer een veilige thuishaven te laten zijn voor iedere aardbewoner, waar dan ook geboren, heb zorg en liefde voor elkeen op aarde, gebruik je gedachtekracht hiervoor.

                     Dit zeggen we jullie namens God

                       De Meesters van Andromeda