Nieuwsbrief 76 (27 augustus 2022)

Lieve aardbewoners, zoek de eenheid op, vermijd elkaar niet meer maar verblijd elkaar met weer in verbondenheid en begrip voor elkaar de eenheid te laten ontstaan waardoor de kracht van de eensgezinden toeneemt en een aarde kan creëren die bedoeld is een prettige thuishaven te zijn voor iedereen. Niet enkel voor de welgestelden, maar voor allen die door de komst van de eenheid weer een aarde kunnen laten ontstaan waardoor ieder zich welbevind. Ga ervoor, begraaf je negatieve en angstige gedachten, maar maak de omslag het goede te laten ontstaan door je eigen gedachtewereld, doe het en leef het.

We laten jullie dit nogmaals weten, zodat jullie het positieve te scheppen niet vergeten.

De Meesters van Andromeda

Vragen ook namens God,

Dit te doen en te blijven doen

Geef niet op, creëer het goede

Nieuwsbrief 75 (13 augustus 2022)

)Deze keer is het voor alle aardbewoners van groot belang altijd het mooie en goede van het bewonen van de planeet aarde op de voorgrond te plaatsen. Wij, Meesters van Andromeda, brachten dit gegeven al regelmatig onder jullie aandacht, maar we zijn toch enigszins verbijsterd over het gemak waar de mens zich vol overgave op stort op hetgeen wat als onaangenaam beschouwd wordt.

Jullie zijn er allemaal van op de hoogte dat vanuit het morfogenetische veld elk woord en elke gedachte terugkeert naar de aarde. Dit betekend dus dat jullie de aarde niet naar het Aards Paradijs laten groeien, maar dat jullie de wantoestand op aarde in stand houden en zelfs nog laten groeien.

Wij attenderen jullie erop dat het mede creëren naar het aarts paradijs de opdracht van God aan jullie is. Jullie zijn geschapen naar zijn evenbeeld, en hebben dus een scheppingskracht.

Pak je taak op en creëer ingedachte datgene dat gene wat je  noodzakelijk acht om de planeet aarde weer een veilige thuishaven te laten zijn voor iedere aardbewoner, waar dan ook geboren, heb zorg en liefde voor elkeen op aarde, gebruik je gedachtekracht hiervoor.

                     Dit zeggen we jullie namens God

                       De Meesters van Andromeda