Nieuwsbrief 74 (29 juli 2022)

Lieve allemaal, jullie aardbewoners beginnen zo langzaam aan te beseffen dat verzakken in verdriet, angst en onzekerheid echt geen zoden aan de dijk zet. Voor niemand niet. Voor jullie niet, voor de aarde niet en voor het heelal ook niet.

Daarom nu een blijmakend voorstel. Benoem zeker 10 gebeurtenissen uit je leven waardoor je blij, gelukkig en vrolijk werd​. 

Schrijf ze op als je dat helpt bij de herinnering eraan, want herhaal deze herinneringen zeker 3 maal daagsluid en duidelijk uitsprekend na je eerst goed geaard te hebben.

Weet dat je zienswijze en het beleven van je leven een andere wending neemt en voor jou de mogelijkheid biedt beter in te schatten hoe het leven ook op een andere wijze gezien kan worden. 

Verheug je op een andere zienswijze, angst, negativiteit maakt plaats voor een andere beleving van je leven, waardoor je de mooie kanten weer gaat ontdekken en beleven. Ga ervoor, en doe dit.

De jullie blijmakende en inzichtgevende

Meesters van Andromeda,

In samenwerking met God

Nieuwsbrief 73 (09 juli 2022)

Weet nu allemaal, die de moeite deden de goede zaken voor de aarde naar het Aards Paradijs te leiden en te beschrijven, zullen bemerken dat hun bijdrage aan het creëren van de Nieuwe Aarde al diverse malen succes hadden, en wel in het volgende opzicht.

Steeds verder verspreid worden goedwillende mensen wakker en  bemerken dat we via leugenachtige

regeerders om de tuin geleid worden. Hun geheime missies beginnen aan het licht te komen. Het wordt duidelijk dat hun bedoelingen zeer gericht zijn op eigen belang i.p.v. op de belangen van diegenen die op hun stemden.

Laat u niet misleiden, wees alert, en richt u op het goede, U weet  u creëert, blijf dit doen tot we daadwerkelijk op een aarde leven die werkelijk voor iedereen een veilige thuishaven is, gelijk het Aards Paradijs.

Houd moed, geef de hoop niet op een aarde voor iedereen een veilige thuishaven te laten worden, door uw gedachtekracht, met hulp van God en vele Godshelpenden die samen met jullie het Aards Paradijs tot stand brengen.

Dank dank dank voor jullie bijdrage in deze belangrijke evolutie, op naar een Aarde, vrij van de dualiteit, oordelen en wederom een eenheid creërend die gewenst is om datgene te bereiken waar iedereen zo naar verlangt. Een met God en al wat is in het Aards Paradijs.

      God spreekt nu voor allen de Angela Merkelspreuk uit.

                     Wir schaffen das, dus doe het