Nieuwsbrief 25 (21 augustus 2020)

Graag willen wij jullie laten weten dat nu de tijd id gekomen waarin jullie in waarlijke zin jullie eigen inzet mogen gebruiken om te aarde te hervormen naar dat waar jullie van weten dat het nodig is deze veranderingen tot stand te laten komen.

Is het voor jullie mogelijk je n te zetten om tot een beter kader te komen wat betreft bezetting van jullie politieke leiders, dat deze weer gaan beseffen dat zij behalve leider te zijn ook een verantwoording hebben naar de gewone mens, nu vaak over het hoofd gezien daar de leiders wel hun hart verloren lijken te hebben en niet meer in staat zijn het normale mensdom te benaderen of te begrijpen, hun brein wordt gestuurd door cijfers, economie, statistieken.

Richten jullie je licht op hun hart, en formuleer een wens die in het belang van de bevolking in zuiverheid en puurheid vanuit je Goddelijk Vuur, opdat het hart van de leiders weer als uitgangspunt mag dienen voor hun leiderschap.

Doe dit elke dag minimaal 10 minuten, en weet je verzekerd van onze hulp, dat jullie wens waargenomen wordt door diegene waar jij je wens voor formuleerde.

Doe dit voor de bestwil van jullie land en haar bewoners opdat men zich verzekerd weet van een goede politieke leiding.

          De jullie respecterende Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 24 (8 augustus 2020)

LIEVE ALLEMAAL,

Nu nog niet wetend dat het redden van de aarde een taak is die niet enkel de aardbewoners bezig houdt, maar ook veel buitenaardse rassen, waarbij de Andromedanen, Pleiadiƫrs en nog vele andere rassen een taak op zich namen de aarde te herstellen en voor te bereiden op het eeuwige bestaan van de planeet aarde.

Deze voorbereidingen zijn al uitgevoerd, nu is het van belang het veranderen van de aarde te begeleiden en te bestendigen, opdat rust en samengaan nu het resultaat zal opleveren wat de aarde voor eeuwig doet bestaan.

Verheug je op de veranderingen, omhels ze, geniet ervan. Nu is de tijd gekomen waar wij in samengaan mogen leven in tevredenheid, harmonie en liefde, een aarde vertegenwoordigend die weer beleefd mag worden als het Aards Paradijs. Doorsta kleine ongemakken door het weten dat deze van tijdelijke aard zijn, het herstel zal spoedig plaatsvinden.

                                  Verheug je

              De jullie toegewijde Meesters van Andromeda