Nieuwsbrief 70 (27 mei 2022)

De nu volgende nieuwsbrief is een gecomprimeerde samenvatting van de voorafgaande nieuwsbrieven van April en Mei.

Weet, dat jullie creërende gedachtenkracht van nog groter belang blijkt te zijn als dat wij aanvankelijk aangaven aan jullie.

Nog niet allemaal beschreven jullie de wensen voor de aarde en haar bewoners. Voor diegenen die dat wel deden de volgende vraag. Lees nog eens zeer kritisch door wat je wenste voor de aarde en haar bewoners, wellicht kun je dit nog aanvullen of verbeteren. Willen jullie dat nog doen, want jullie creërend vermogen draagt bij aan het groeien van de aarde naar haar bestemming en herstelt tevens het zelfhelende vermogen van de aarde, wat door ons materialistisch gebruik van de aarde vernietigt werd, en nu door jullie weer de kans krijgt de aarde te doen groeien naar een volledig herstel.

Alvast dank voor jullie prachtige en krachtige hulp.

De jullie ondersteunde en bewonderende Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 69 (13 mei 2022)

Lieve aardbewoners. We zijn blij verrast door jullie bijdrage aan het creëren van de aarde tot een aards paradijs. Vanuit verschillende hoeken vernamen wij ook de wens dat velen bereid bleken te zijn in groepsverband te willen werken. Nu is het dus van belang dat allen een keuze maken uit de zich voordoende activiteiten in de toekomst opdat de aarde datgene aan voeding aan ons levert, vrij van toegevoegde chemicaliën, maar vervuld met gezond makende voedingsstoffen. Daartoe zullen niet enkel tuinen gebruikt worden, maar vele hectare landbouwgrond, ook vrij van giftige stoffen die in ons voedsel terechtkomen in de huidige bemesting.

Daarnaast zullen er groepen ontstaan die zich bekwamen in biologische zuivere stoffen voor de kleding.

Ook zal er zich een tak ontwikkelen die een volkomen andere vervoersmethode tot stand zal brengen, oude auto’s dienen gebruikt te worden om de nieuw ontwikkelde vervoersmiddelen, draaiend op waterstof tot stand te brengen, het vervoer van de toekomst.

Verdiepen jullie je in de mogelijkheden voor voeding, kleding en vervoer. Volgende keer meer, en zo reizen we gezamelijk door naar een mooie toekomst. Verheugen jullie je er alvast op.

Beschrijf je ideeën allemaal, het digitale zal tijdelijk lang niet altijd beschikbaar zijn..

Jullie wachtende staat gadeslaand hopen we dat jullie zeer creatieve mogelijkheden in groepssamenstelling zullen creëren.

We helpen jullie van harte, de Meesters van Andromeda. Stel rechtstreeks je vragen aan ons en reiken jullie de benodigde ideeën aan.

De alom tegenwoordige Meesters van Andromeda.

Nieuwsbrief 68 (29 april 2022)

Lieve aardbewoners. Wij hebben zeer veel respect voor jullie. Gezien de aardse omstandigheden hebben velen toch nog de moed en de kracht niet te verzinken in het negatieve gebeuren. Velen weten intussen al dat aandacht voor negativiteit dit doet groeien, en zij zijn in staat de aandacht te richten op datgene wat een aarde laat ontstaan die voor eenieder leefbaar en gelukkig kan zijn, als jullie inderdaad de kracht en moed opbrengen je aandacht te richten op dat wat een eerlijke levenskans geeft aan elke aardbewoner.

Wij weten dat het somtijds zo gruwelijk gebeuren op aarde al jullie aandacht opslokt. Verlies je niet erin, creëer de wereld opnieuw met zeer veel vreedzame gedachten, denk ook aan de prachtige bloesemtijd, nu ten volle in alle schoonheid pronkend.

Jullie legden al een schrift met goede wensen aan, herlees dit nogmaals, als je andere, somtijds betere inzichten hebt opgedaan, herstel dan je eerste tekst en vul ook aan met nog meer hoopvolle ideeën die je wellicht nog bedacht hebt. Wij allen, en God natuurlijk ook, zijn zeer blij met jullie medewerking bij het scheppen van de Nieuwe Aarde. Dit fenomeen deed zich nog niet eerder op aarde voor, het is nu een gebeuren van jullie en velen van het heelal. Een prachtige nog nooit ontstane samenwerking van aardsen en onaardsen, geniet ervan en ga ervoor. Aard je elke keer grondig als je contact wilt met onaardsen, vergeet dat niet, zo voorkom je contact met niet goedwillenden onaardsen.

Weet dat God, en vele godshelpenden bij jullie zijn. Onze hartelijke steun voor jullie geeft jullie moed en inzicht te groeien naar het hoogste doel op aarde voor jullie.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda