Nieuwsbrief 26 (5 september 2020)

Nu we weer op de hoogte zijn van alle kommer en kwel die de lockdown veroorzaakte,  blijkt nu dat het menselijk contact onderling van zeer groot belang is. Door de afgeslotenheid ten opzichte van elkaar, in familieverbanden en werkverbanden, is men weer blij menselijk contact te mogen ervaren en zo weer waarlijke gevoelens te beleven ten opzichte van elkaar, elkaar meer waarderend als voorheen.

Om nu te voorkomen dat een tweede uitbraak ontstaat grijpen regeerders soms naar machtmiddelen die hen in staat stellen toegang te krijgen tot elk privégebeuren, waar dan ook.

Richt je daarom met al je aandacht nogmaals op hun harten, want ook zij moeten beseffen dat ze een dictatuur laten ontstaan op deze wijze. Vraag letterlijk aan hen af te zien van hun doorwrongen besluiten ten aanzien van de lockdown.

Sta niet toe dat op deze wijze ingegrepen wordt in een democratie. Behoeden jullie jezelf tegen dergelijke besluiten en hun gevolgen, die niet zullen uitsluiten de bewoners van Nederland tekort te doen.

Ga op dezelfde wijze door als bekend gemaakt in nieuwsbrief 25.

Wees verzekerd van onze hulp jullie wens te integreren in diegene waar jij je licht en wens naar toe stuurt.

De jullie groetende Meesters van Andromeda,

 hoopvol ten aanzien van jullie hulp

Eén antwoord op “Nieuwsbrief 26 (5 september 2020)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *