Nieuwsbrief 59 (17 december 2021)

Weet, lieve allemaal, dat naar onze bescheiden mening jullie een daad van liefde verrichten. Door jullie aansluiten aan het beleven van de Lock down is er een grote uitputting van de aarde voorkomen.

Weinig mogelijkheden hebbende wordt er veel minder geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, zoals benzine, treinen en O.V. verbruiken minder brandstoffen, scholen die vroeger sluiten.

Natuurlijk wordt dan thuis iets meer verstookt, want velen zijn thuis en een warm nestje is dan nodig.

Daarom willen we jullie vragen deze tijd te benutten om in gedachte, evt. ook op schrift, de aarde te creëren die jullie wenselijk achten. Denk niet alleen aan jezelf maar aan de hele wereldbevolking. Je weet immers wel van andermans leed en verdriet, diep in armoede vertoevende, en geen thuisplek.

Alleen al als je daaraan denkt weet je dat het anders moet. Dit is het huiswerk wat we jullie de komende 14 dagen willen laten uitvoeren. Een bewustwording van je eigen leven en begrip voor diegenen die een zeer zwaar leven leiden op deze planeet.

Hebt elkander lief en draag zorg voor elkaar, net zoals God dat voor jullie heeft. Verhef elkaar en wees er voor elkaar.

       De jullie inspirerende Meesters van Andromeda.

             Creëer de aarde zoals het goed zal zijn

4 antwoorden op “Nieuwsbrief 59 (17 december 2021)”

  1. Dank je wel voor deze mooie boodschap, deze lockdown van 4 weten om te gebruiken de nieuwe aarde vorm te geven. Prachtig.
    Dank u meesters van andromeda en dank u Marjo.
    Liefdesknuffel claudia

  2. Nu hebben we meer tijd om inderdaad wat langer stil te staan bij dingen die je anders in de drukte vergeet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *