Nieuwsbrief 61 (15 januari 2022)

Deze nieuwsbrief zal een verrassing zijn. Velen van jullie zijn al
met hun gedachten een wereld aan het creëren waar elk mens
blij mee zal zijn. De landbouw en veeteelt over heel de wereld
is door een aantal van jullie tot een prachtige schoonheid
gekomen. Overal zal iedere bewoner voldoende voedsel tot zich
kunnen nemen. De hongersnood gaat verdwijnen. Daarnaast is
huisvesting gecreëerd voor iedereen, iglo’s, Yurt, wigwams voor
hen die een andere huisvesting prefereren, de Tiny huisjes zijn
voor velen een uitkomst, vooral voor alleenstaanden een mooie
oplossing. Veel bejaardenwoningen zullen ontstaan, zodat er
ook huizen voor gezinnen voorradig zullen zijn. Het geldstelsel
zal enigermate veranderen, laat je niet drijven door geldzucht,
ga verstandig met je eigen vermogen om en deel met hun die
in armoede leven. Wij gaan weer oog krijgen voor elkanders
noden en zoeken samen de weg naar een bestaan waarin rijk
zal delen met arm, nu nog weg gehoond, de miljardairs groeien
en de armoede groeit ook nog. Kom, sta open geef het goede
voorbeeld, deel je overmatige geldvoorraad met hen waarvan
je weet dat ze in armoede leven. Laten we zorg voor elkaar
hebben, van individualisme naar verbonden aandacht voor
elkaar, waardoor we weer groeien naar de kracht van de
eenheid in plaats van verdeeldheid veroorzakend, hetgeen
momenteel gepredikt wordt door meerdere regeerders, niet
overziend dat deze de tweespalt in deze wereld laat groeien
naar een zeer veelvoudige verdeeldheid. Vraag bij het
mediteren het bewustzijn van de regeerders aan te passen aan
de behoeften van hun bevolking, dat zij de noden van de
bevolking gaan onderkennen en begrip hebben voor hun
behoeften, en vanuit dit weten de juiste besluitvorming laten
ontstaan, en niet enkel besluiten nemen ten bate van de
gefortuneerden, maar vooral in het belang die nu een
levensstandaard hebben die een schande is voor een rijk land,
die makkelijk door andere besluitvorming opgelost kan
geraken. Ga ervoor allemaal, stem met je hart bij verkiezingen
en stem niet op diegenen die enkel aan geld denken maar op
hen die een groot hart hebben voor elke bewoner van

Nederland. De Meesters van Andromeda helpen jullie met
liefde.

2 antwoorden op “Nieuwsbrief 61 (15 januari 2022)”

  1. Prachtige boodschap, kan niet snel genoeg gaan dit.
    Geloof met heel mijn hart dat dit niet lang meer duurt.
    Dank je wel meesters van Andromeda en marjo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *