Nieuwsbrief 47 (26 juni 2021)


Lieve aardbewoners,

Nu jullie weer als 2 afgescheiden groepen, ontstaandoor het politieke beleid, de gevaccineerden en de niet gevaccineerden, elkaar weer knuffelen en omhelzen, zien we dat er weer vreugde en blijheid ontstaat tussende mensen onderling. Graag willen we jullie laten weten dat de vreugde omtrent het geënt zijn met de vaccins een door ons onbegrepen ervaren is, daar de vaccins enige bijwerkingen hebben die de gezondheid van de mens aantast.

Wees dus behoedzaam in je benadering van onbekenden, ook op vakantie zijnde, de besmetting is altijd voor eenieder mogelijk. Vooral de gevaccineerden denken nu volledig beschermd te zijn, maar dat is dus zeker niet zo. Zij zijn net de groep die vanuit deze volledige bescherming de gevaarlijkste groep zal vormen die het coronavirus meedragen en verspreiden. De niet gevaccineerden zijn er zich bewust van voorzichtig te moeten zijn i.v.m. het oplopen van corona. Zij zijn niet diegenen die het virus verspreiden, de gevaccineerden zal de groep zijn die corona verspreidt, zij menen vaak niet meer een gepaste afstand in stand te hoeven houden, in de waan volledig veilig te zijn. Daarom, lieve allemaal, gevaccineerd of niet, neem enige voorzichtigheid in acht, het zal nog enige tijd noodzakelijk zijn.

Wat ook van groot belang is dat het veroordelen van elkanders wel of niet gevaccineerd zijn je lichtfrequentie niet ten goede komt, integendeel, deze daalt door​veroordeling. Heb respect voor beide partijen, ieder heeft het recht zoals het passend is, en een bij ieders eigenheid behorende keuze is je wel of niet te laten vaccineren.


De jullie met zorg omringende Meesters ven Andromeda

Die hopen dat jullie elkaars veroordelende mening uit jullie systeem verwijderen.

Nieuwsbrief 46 (12 juni 2021)

We willen jullie laten weten niet te denken dat je ziek bent bij enige duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van flitsen en vreemde geluiden horend. Dit is gelieerd aan de aanpassingen die met jullie dna gebeuren momenteel. Vele eeuwen geleden is het menselijk dna aangetast door hen die de mens klein en dom wilden houden.


Nu veel meer in het licht staand en een hogere trillingsfrequentie ervarend, worden jullie weer de volwaardige mensen zoals dat ook bedoeld was. Het zal enige tijd een andere waarneming en beleving van het aardse met zich mee brengen, maar verheug je op je groei die je het beleven van het leven doet ervaren zoals het zou zijn in het aards paradijs.

De overgangsfase neemt enige tijd in beslag, het zal niet snel gaan, want dat kan het menselijk dna niet verdragen, dus rustig veranderen is noodzakelijk. Enig ongemak brengt het met zich mee, maar weet waarvoor deze aanpassing net nu plaatsvind. Het coronagebeuren leidde ook tot rust bij velen, en hierdoor was het mogelijk de aanpassingen te starten. Nu men weer het dagelijks leven als vanouds beschouwt, word je je nu ervan bewust dat niks bij het oude is gebleven, het lijkt als vanouds maar wordt anders ervaren. En zo is het ook bedoeld, want terug naar het oude zou de aarde doen oplossen tot los gruis als overblijfsel van de planeet aarde.


Nu is het de tijd de aarde lief te kozen en als kostbaar geschenk te aanvaarden omdat de aarde jullie de mogelijkheid biedt te groeien naar dat wat je werkelijk bent. Een rijkdom voor jezelf, voor de andere mensen, en voor heel het planeetstelsel waar wij allen mee verbonden zijn, grootser als dat wij beseffen. Ons mensdom is in het belang voor vele planeten, net zoals zij ook van belang zijn voor onze planeet aarde.

Een wisselwerking die enige tijd verstoord was, maar nu weer groeit naar het innemen van haar taak naar al wat is, zo is het bedoeld. Wees blij met alle veranderingen in jezelf, maar ook in ons maatschappelijk bestaan zal weer gerechtigheid ontstaan, dat waar wij allen naar verlangenverlangen. Ga niet terug naar het oude, maar realiseer wat in het belang is van iedereen, de aarde en het heelal.

       Groei en bloei
Weet van het doel van de veranderingen.
       En geniet van dat wat anders wordt.
  De jullie ondersteunende Meesters van Andromeda, 
  In samenwerking met vele andere jullie helpenden,

Wij kijken verheugd toe hoe jullie het leven organiseren gaan,
En helpen jullie de oplossing te laten weten die jullie aan ons
vragen,
wij staan met velen klaar jullie bij te staan

Nieuwsbrief 45 (29 mei 2021)

Lieve aardbewoners, graag willen we jullie laten weten dat wij vol bewondering toezien hoe elk persoon de weg zoekt die voor hem of haar passend is in deze tijd waarbij jullie een wijle het leven op een andere wijze leven als dat dit voorheen was

Velen hopen weer terug te keren naar zoals het was. Was toen elk mens gelukkig? Een groot aantal wel, maar velen leefden een moeizaam leven. Bij hen was geen geld voorhanden om gezond eten tot zich te kunnen nemen, velen konden hun kinderen niet mee laten gaan op het schoolreisje, of naar een sportclub of een verjaardagsfeestje laten gaan.

Lang niet zoveel zijn overspoeld door geld, een rijkdom die niet evenredig is met wat noodzakelijk is maar status vertegenwoordigd.

Is het dan niet hoopvoller om naar een leven te verlangen waar iedereen gelukkig kan zijn, een veilig thuis, gezonde voeding voor iedereen, en een eerlijke verdeling van Financiën, zodat zowel uitwassen naar armoede en eveneens uitwassen naar bizarre rijkdom plaats maken voor een eerlijke verdeling die ieder mens verdient om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

We kunnen het bereiken door in gezamenlijkheid allemaal de wens uit te spreken dat elk mens, van welke kleur, ras, godsdienst en geaardheid dan ook, het mens zijn mag beleven als een Goddelijk geschenk, te beleven voor iedereen.

Neem 10 minuten op de zondag, b.v. om 13.00 uur, in geconcentreerde intentie en toewijding te vragen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Wij danken jullie vanuit het diepst van ons hart voor    jullie welwillende hulp de aarde te doen groeien naar dat waarvoor ze bestemd is, een goddelijk thuis voor iedereen.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda