Nieuwsbrief 47 (26 juni 2021)


Lieve aardbewoners,

Nu jullie weer als 2 afgescheiden groepen, ontstaandoor het politieke beleid, de gevaccineerden en de niet gevaccineerden, elkaar weer knuffelen en omhelzen, zien we dat er weer vreugde en blijheid ontstaat tussende mensen onderling. Graag willen we jullie laten weten dat de vreugde omtrent het geënt zijn met de vaccins een door ons onbegrepen ervaren is, daar de vaccins enige bijwerkingen hebben die de gezondheid van de mens aantast.

Wees dus behoedzaam in je benadering van onbekenden, ook op vakantie zijnde, de besmetting is altijd voor eenieder mogelijk. Vooral de gevaccineerden denken nu volledig beschermd te zijn, maar dat is dus zeker niet zo. Zij zijn net de groep die vanuit deze volledige bescherming de gevaarlijkste groep zal vormen die het coronavirus meedragen en verspreiden. De niet gevaccineerden zijn er zich bewust van voorzichtig te moeten zijn i.v.m. het oplopen van corona. Zij zijn niet diegenen die het virus verspreiden, de gevaccineerden zal de groep zijn die corona verspreidt, zij menen vaak niet meer een gepaste afstand in stand te hoeven houden, in de waan volledig veilig te zijn. Daarom, lieve allemaal, gevaccineerd of niet, neem enige voorzichtigheid in acht, het zal nog enige tijd noodzakelijk zijn.

Wat ook van groot belang is dat het veroordelen van elkanders wel of niet gevaccineerd zijn je lichtfrequentie niet ten goede komt, integendeel, deze daalt door​veroordeling. Heb respect voor beide partijen, ieder heeft het recht zoals het passend is, en een bij ieders eigenheid behorende keuze is je wel of niet te laten vaccineren.


De jullie met zorg omringende Meesters ven Andromeda

Die hopen dat jullie elkaars veroordelende mening uit jullie systeem verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *