Nieuwsbrief 50 (08 augustus 2021)

Aan al jullie lieve mensen, laten we weten hoe jullie nu plannen kunnen maken voor de eerstvolgende toekomst.

Vorm met familie en vrienden een overleggroep. Werk ieder apart een idee uit hoe je een toekomst tegemoet kunt gaan waarin aanvoer van elektriciteit, gas, en water enige tijd afgesloten kan zijn.

Schrijf ieder apart de ideeën op die bij je ontstaan, hoe jij je leven dan gaat leiden, schrijf dit op.

Kom dan met de overleggroep bij elkaar en laat elk zijn op schrift gestelde idee vertellen.

Jullie gaan dan ontdekken op welke wijze ieders plan tot een groter plan leidt.

Elkaar aanhorend ontdekken jullie elkaars rijkdom en komen jullie tot het creëren van een levenswijze die zowel het menszijn als de aarde verrijkt.

Dat is waarom wij, Meesters van Andromeda, deze oproep richten aan jullie allemaal.

Nu de evolutie zowel van de mens als de aarde prangend nodig is, wensen we jullie bij deze vraag, een rijk creërend vermogen en wijsheid toe. Op naar de toekomst!!!

                           Weet dat je creëert zoals je

                        wenst dat de aarde gaat worden.

                      Wij zijn er voor jullie, stel je vragen,

                               Wij geven antwoord.

              De jullie toegewijde meesters van Andromeda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *