Nieuwsbrief 66 (25 maart 2022)

Deel 1

Lieve aardbewoners.
Graag willen we jullie laten weten hoe
opmerkzaam velen van jullie waren die bereid waren 2 keer
daags of nog vaker daags een goede gedachte te wijden aan
hetgeen we in de vorige nieuwsbrief lieten weten. Het effect
daarvan is al goed merkbaar.
Steeds meer blijkt het noodzakelijk te zijn het vertrouwen in
regeerders en spindoctoren te hervinden. Nu weer duidelijk
wordt dat de gewone werkzame persoon veel meer belasting
betaalt over zijn inkomen dan de vermogende persoon.
Men begrijpt niet dat een regering zo achteloos de rijken weer
bevoorrecht, basisbeurzen voor studenten minimaal laat zijn,
beloftes doet i.v.m. de wateroverlast in juli, nog steeds niet
voldoende vergoed heeft, de toeslagenaffaire nog steeds niet
opgelost heeft.
De schandalen houden aan, daarom nogmaals het verzoek om
mee te werken aan het ontstaan van een land dat elke burger
een menswaardig bestaan biedt. Wij willen u vragen op
dezelfde tijden, 9 en 21 uur, 7minuten u te concentreren op het
volgende.
Heer God, laat elke regeerder bewust worden van hetgeen de
burger bezighoudt. Wordt het u eindelijk duidelijk dat de
hebzucht van de rijken u vervormden tot willoze slaven die
gehoorzaam uitvoeren wat de rijken willen, u bevordert
hebzucht. Maak u vrij van de aan u opgelegde dwang hun te
gehoorzamen.
Ga eindelijk aan het werk voor hen die bij de verkiezing u
kozen, daar ligt uw plicht. Laat ook uw overbodige regels los die
het voor velen onmogelijk maken ook maar enige subsidie
i.v.m. wateroverlast, scheuren in huizen door gaswinning aan
te vragen. De kiezer wordt lastig gevallen met invullen van
totaal onbegrijpelijke formulieren.

Deel 2


Wilt u, regering, werkelijk dit volledig uit balans geraakte land
op deze wijze blijven besturen? Of staat u open voor een eerlijk
beleid. Wij allen helpen u daarbij door dit zeker 2 maal daags
aan u te laten weten door onze gedachtenkracht. Laat de
regeerders het inzicht verwerven dat het in acht nemen van de
bevolking nu het eerst tot stand gebracht dient te geraken. Elke
regeerder wordt verplicht 2 keer wekelijks naar een woonwijk
te gaan waar de burger met een niet royaal inkomen woont en
kennis te maken met 2 gezinnen in de wijk, en hun de volgende
vragen voor te leggen. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin?
Is uw huis geschikt voor deze personen? nee, zegt u, wordt u
dan niet bijgestaan door de gemeente voor een aanpassing van
uw woning, U wilde een traplift hetgeen u zelf moet bekostigen.
Vreemd, de regels dienen nog eens aangepast te worden Niet
dus? Zijn alle voorzieningen bereikbaar voor u, Gemeente, de
noodzakelijke Winkels met gezonde voeding en de
noodzakelijke hulpverlenende instantie, zowel voor fysieke als
ook mentale hulp. Nee zegt u, tja, daar moet echt iets aan
gebeuren.
Vult u dit lijstje maar aan, u als aardbewoner weet perfect
hoeveel andere mogelijkheden er zijn om een leven in balans te
mogen beleven. We hopen dat u vol overgave 2 maal daags 7
minuten aandacht geeft zodat de regering zich bewust wordt
van haar verplichtingen. Veel dank voor jullie hulp en steun,
een weg naar de NIEUWE AARDE.

Namens God met de Meesters van ANDROMEDA samenwerkend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *