Nieuwsbrief 10 (18 januari 2020)

Nu wij op de hoogte zijn van jullie wil mee te werken aan het herscheppen van de aarde naar een aarde zijnde, die jullie in staat stelt te groeien naar je werkelijk Zijn, willen wij jullie vragen je aandacht te richten op allen, die nu hulpbehoevend onderdeel zijn van landen waar rampen en tegenspoed heerst.

Wij willen jullie nu vragen deze tijdens je meditatie te begeleiden met jullie kracht en liefde, hun toewensend deze periode in hun leven te doorstaan in het weten dat deze periode spoedig ten einde komt en weer ruimte biedt om in verbondenheid weer in vrede en liefde een veilig thuis te ervaren op aarde.

Weet, dat ook persoonlijke ongenoegens momenteel aan de orde zijn om oude pijnen, smarten en ervaringen te overwinnen.Onderga het in het weten dat dit leidt tot een werkelijk Zijn van jezelf.

Weet je nu getroost te zijn in deze soms verdrietige ervaringen, ook wij ondersteunen je in dit proces zodat de wetenschap van je groei de plaats inneemt van je verdriet of pijn.

Wij zijn bij je en staan je bij. Verbind je rechtstreeks met ons, en wij laten jou weten wat het doel is van deze periode voor jou.

Aard je, concentreer je, en stel je vraag duidelijk. Wij antwoorden.

De jou toegewijde Meesters van Andromeda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *