Nieuwsbrief 11 (2 februari 2020)

Graag delen wij jullie mee dat er vooruitgang geboekt werd. Door de inzet van velen van jullie, die gehoor gaven aan onze oproep niet in de negativiteit te verzinken maar integendeel, dat te creëren wat door je gedachtekracht ontstaan kan.

Velen getroostten zich de moeite om in gedachte een wereld te creëren die voldoet aan alle menswaardige omstandigheden.

Door deze kracht te benutten konden wij hulp bieden aan de gebieden, die door grote droogte geteisterd werden, nu weer voorzien worden van een neerdalende vochtigheid in de vorm van zowel regen als dauw, waardoor weer een aantal gebieden vruchtbaar en bebouwd door landbouwers, weer een optimale oogst opleverden.

Dit kleine succes geeft ons het inzicht dat jullie hulp onontbeerlijk is, maar in samenwerking met ons wel een aanzet is tot een verbeterde vorm van landbouw, vrij van kunstmatige ingrepen zoals pesticiden en kunstmesten die een waarlijke ondergang betekenen voor de Aarde zelf en haar gewassen die ontdaan zijn van hun natuurlijke voedingsstoffen.

Nu gebleken is dat door onze samenwerking weer een gebied kan ontstaan wat de ware rijkdom van Aarde en gewas garandeert, vragen wij wederom aan jullie een bijdrage te leveren in de vorm van een denkwijze,  door die gebieden die bedreigd worden door ontbossing, houtkap of andere menselijke bedreigingen, deze streken in het licht te zetten en de energie toe te wensen weer een voedzame en herstelde grond te laten ontstaan, zodat ook hier de gewassen kunnen groeien die ons voorzien van gezonde voedingsstoffen.

Richt je aandacht dagelijks in volle concentratie 10 minuten op de te bebouwen grond, die nu nog geschikt gemaakt dient te worden voor landbouw. Het oerbos in Brazilië verdient deze aanpak ten volle.

We hopen van harte op jullie steun en leiden jullie licht in volle aandacht naar de plek waar jullie aandacht op gericht is.

Dank jullie, mede creators van de Nieuwe Aarde, onze samenwerking zal de Aarde doen opstaan in volle glorie.

DANK, DANK, DANK, de jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Eén antwoord op “Nieuwsbrief 11 (2 februari 2020)”

  1. mooi dit!
    gedachtenkracht
    hopelijk richten we in groeiende aantallen onze intenties en energie op aangereikte aandachtspunten. Wat mij betreft altijd ook gericht op liefde, voor onszelf en elkaar, vanuit innerlijke vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *