Nieuwsbrief 13 (28 februari 2020)

Wij willen allen danken die beseften dat hun bijdrage aan het zuiveren van de aarde mede door toedoen van de Bellingcats, een duwtje in de goede richting was.

Door jullie aandacht en het vragen van bescherming voor deze onderzoekers begint het langzaam door te dringen in hogere kringen, dat leugens en bedrog geen voedingsbodem is om weer gekozen te worden voor een volgende termijn in de politieke loopbaan. Nu deze leugens en bedrog openbaar in vele media verschijnen ontstaat de behoefte bij velen hun anders verkozen politieke partij met kritische ogen te bekijken, en te overleggen op welke partij men nog in vertrouwen kan stemmen.

Ook dit is de weg die wij allen tesamen bewandelen in de hoop dat de Nieuwe Aarde zeer aanstaande is, mede door jullie aandacht voor de Bellingcats. Nu willen wij graag aan jullie meedelen dat een eerste belangrijke stap genomen is in het weer leefbaar en gezond maken van onze planeet aarde.

Een volgende stap zal door jullie ondernomen worden door je aandacht volwaardig te schenken aan het bewust worden dat jullie keuze in de politiek een verantwoorde keuze mag zijn. Wellicht is het verstandig vóór het stemmen met aandacht het programma te lezen van de politieke partij waarop je stemt. Kijk of dat programma in het belang van de Aarde en zijn bewoners is, of enkel gestoeld op economisch belang.

Zoek tot je de partij hebt die voldoet aan dat wat jij belangrijk vindt vanuit je hart. Pas als je hart voelt dat dit jouw partij is, dan is je stem een belangrijke bijdrage aan het belang van de Aarde en haar bewoners.

           Dank voor je bijdrage aan het ontstaan van de Nieuwe Aarde.

De jou ondersteunende Meesters van Andromeda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *