Nieuwsbrief 14 (14 maart 2010, deel 2)

In jullie nieuwsbrief geven jullie 2 verzoeken aan.

  1. Werkzaamheden vervangen door je aandacht te richten op het juiste bestrijden van dit virus.  
  2. Je aandacht richten op het overwinnen van dit virus.

Twee verzoeken in een bericht is enigszins verwarrend! Is het verzoek onze aandacht te richten op één van beide, of op beide?

Kunnen jullie vertellen waarom er gekozen is voor twee?

Deze 2 belichamen het doel wat vanuit menselijk gezichtspunt wenselijk is. Deze menselijke wens volgend formuleerden wij deze 2 gezichtspunten elkaar overlappend, en eventueel te vervangen door: ”Richt je licht, je liefde en je helende krachten op het virus dat deze pandemie veroorzaakt. Verlies je niet in angst, hetgeen de voeding is voor dit virus. Zowel het bestrijden als ook het overwinnen van dit virus zal door jullie kracht en liefde een wending nemen  die de mens een volledige hoop geeft op een gezond en angstloos leven.

Ik wil graag mijn gedachtekracht inzetten ter bestrijding van dit virus. Hoe pak ik dit aan ?

Ga naar je hart, en laat je stralende gouden licht vanuit je hart naar je 8e chakra gaan. Formuleer duidelijk je uitgangspunt voor deze meditatie, opdat je gedachtekracht vanuit je zuivere intentie het doel bereikt, daar wij jouw gouden gedachtekracht geleiden naar het door jouw gekozen doel. Herhaal dit dagelijks gedurende een tijdbestek van tenminste een week, concentreer je in volle aandacht op je doel gedurende minimaal 10 minuten, als het mogelijk is in gezamenlijkheid.

Lees ik het goed dat het juiste bestrijdingsmiddel, nu nog onbekend bij velen, dus wel al bekend is bij sommigen? En gaat dit zorgen voor zowel verdere verspreiding bij het onschadelijk maken van dit virus?

Zo kun je dit inderdaad zien. De bestrijdingsmiddelen zijn al aanwezig, maar worden geblokkeerd door ingrijpen van sommige machthebbers, daar zij in de mening verkeren dat de wereldbevolking gekort dient te worden. Een misdadige menselijk ongewenste interpretatie in het belang van de Molochen en andere rijkaards. Ook dit zal binnen korte tijd bekend geraken, mede door toedoen van de Belling Cats, nu door veel machthebbers bedreigd. Richt jullie licht en liefde ook op hun ter bescherming van hun leven.

Kunnen jullie een beeld schetsen wat het richten van mijn volle aandacht op in dit geval het coronavirus bewerkstelligd?

Dat willen we je graag verklaren, door jouw kracht en toegewijdheid zal deze kracht zich verspreiden over alle mensen die in aanraking zijn of komen met het coronavirus. Dit virus is momenteel niet uit te schakelen door toedoen van de Molochen, maar de getroffenen van dit virus ervaren vak een wilskracht dit virus te overwinnen en overleven hierdoor. Deze kracht, die via ons bij hun geïntegreerd raakt, komt dus rechtstreeks van jou, overleven levert dit op in plaats van te sterven hieraan. In gezamenlijkheid dit aangaan levert nog meer overlevenden op .Ook is het zo dat wij het besef van een misdadig handelen van de grootmachten aan de orde stellen en zij uiteindelijk hun kennis en geld inzetten om dit virus te onderdrukken, omdat ook zij het besef van misdadig handelen erkennen en dit omzetten in onbaatzuchtige hulp, door jullie aandacht mogelijk gemaakt. Nogmaals dank.

Deze uitgebreide toelichting maakt jullie duidelijk dat jullie inzet onontbeerlijk is

Nogmaals dank hiervoor, de Meesters van Andromeda in samenwerking met vele goedwillenden buitenaardsen, die samen met jullie de aarde weer laat opstaan in volle bloei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *