Nieuwsbrief 21 (21 juni 2020)

Aan jullie, lieve aardebewoners, vragen we nu je aandacht te richten op het gebeuren dat zich momenteel voltrekt in de maatschappij waarin jullie allen leven.

Tekortgedaan door de beperkende coronamaatregelen, ontstaat nu de behoefte door te slaan naar weer de maatschappij zoals deze vóór het coronagebeuren was.

Vermijd het leven wat voorafging aan de pandemie, en vervang het door een leven, in verbondenheid met diegenen in wie jouw ware goddelijkheid herkend wordt.

Beleef dit ten diepste en wacht in vreugde je ware groei af, die je brengt bij jouw ware Zijn. Laat deze vreugde jouw deel worden, en weet dat de stap in de evolutie die nu gezet wordt voor jou van groot belang is.

Laat je niet misleiden door verlangens die tot het verleden behoren. Weet dat je groei enkel voltooid geraakt door je wil de volmaaktheid te willen bereiken en te leven met het weten van de cohesie tussen allen.

Verlaag je niet naar het toegeven aan dat wat je voorheen als je recht beschouwde, maar waarvan je nu weet dat dit beschadigend kan zijn voor je medeaardbewoners of de prach-tige planeet die je bewoont.

                   De Meesters van Andromeda ondersteunen jullie bij deze groei naar je ware Zijn.

Ps. In verband met de vakantie zullen er geen videoboodschappen opgenomen worden.

                            

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *