Nieuwsbrief 22 (11 juli 2020)

Door de vele benauwende omstandigheden, niet enkel door de pandemie, maar ook door onze bewustwording van al wat in deze maatschappij tot een soms mensonwaardig gebeuren leidt.

Daarom willen we jullie om extra steun vragen. Richt je aandacht en meeleven op ieder waarvan je weet dat zij, alleen in deze maatschappij staand, toch weer aansluiting van familie, vrienden en kennissen in liefde mogen ervaren. Hun afgescheiden zijn van elk menselijk contact leidde tot grote eenzaamheid en somtijds wanhoop.

Nu breekt de tijd weer aan dat we elkaars bestaan mogen verblijden met het bestaan van onszelf. Wetend van onze Goddelijkheid in onszelf is de menselijke toenadering tot elkaar gebleken een groot goed te zijn.

Wees blij met elkaar, geniet van elkaars verscheidenheid, en weet van elkaars grootheid. Stap weer in het leven zoals je werkelijk wilt zijn, in volle kracht, toegewijd aan jezelf en degenen die je omringen.

Weet, dat jezelf een bevestiging van het grootse bestaan op aarde bent en door je aanwezigheid bijdraagt aan het welzijn van de aarde en haar bewoners. Wij danken voor je Zijn, en bieden steun waar jij dit nodig acht.

Vraag, en je krijgt antwoord. Wees alert op tekens die op je pad komen, ook zij zijn een wegwijzer voor jou, door ons, de Meesters van Andromeda aangereikt aan jou. De jou ondersteunende Meesters van Andromeda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *