Nieuwsbrief 8 (22 december 2019)


Deze keer willen wij jullie vragen om in overeenstemming met hetgeen gebeurt in de maatschappij een conclusie te trekken over datgene wat jullie graag anders zouden willen zien.

Formuleer voor jouzelf en eventuele vrienden of andere betrokkenen binnen jouw kring een doelstelling waarin je omschrijft op welke wijze jij je inzichten in het maatschappelijk gebeuren vorm wilt geven.

Als je dit omschreven hebt, lees dan nogmaals kritisch je doelstelling na en laat het niet na nog veranderingen ter verduidelijking aan te brengen.

Als het voor jou mogelijk is dit binnen jouw kring te verspreiden, wacht dan hun mening af, wellicht komen er nog waardevolle aanvullingen.

Als je 100 % tevreden bent over je opbouwende visie op de toekomst gericht, richt dan dagelijks in volle concentratie je aandacht gedurende 15 minuten op deze door jouw omschreven doelstelling, en vraag om alle ondersteuning vanuit het hemelrijk voor jouw doel. Doe dit in gezamenlijkheid met gelijkgestemden, opdat jullie creƫrende kracht dan van een onschatbare waarde zal zijn.

Weet, dat jullie hulp aan het ontstaan van de Nieuwe Aarde de toekomst mede bepaalt, wees je er dus bewust van dat je denkwijze een opbouwende waarde vertegenwoordigt, ook in je gewone dagelijkse leven.

Wees bereid je verantwoording te nemen t.a.v. onze op de planeet Aarde beleefde levensomstandigheden door je gedachtekracht intensief in te zetten voor het bereiken van dat wat in het belang is van ieders leven op aarde.

Het zal enige inspanning vergen het maatschappijkritische oordelen los te laten en te vervangen door opbouwende maatschappijgerichte doeleinden.

Tracht dit pad volhardend te volgen, opdat ontstaat wat in het belang is van eenieder, in vrede, harmonie en verbondenheid te leven in eenheid.

Wij danken jullie van harte voor jullie medewerking.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *